Służba zdrowia

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Głubczycach
ul. Marii Skłodowskiej- Curie 26
48-100 Głubczyce

tel. 77 480-11-70
fax 77 480-11-71
e-mail: sekretariat@szpitalglubczyce.pl

Regon: 000311579
NIP: 748-14-15-846
KRS: 0000008514

 

Numery telefonów (77) …

Komórka organizacyjna

4801-100 Izba Przyjęć Szpitala- Pielęgniarki
4801-101 Izba Przyjęć
4801-103 Izba Przyjęć – Fax
4801-105 Informatyk
4801-107 Oddział Chorób Wewnętrznych- Pielęgniarki
4801-108 Oddział Chorób Wewnętrznych- Lekarze
4801-109 Sekretariat Medyczny – wypisy ze szpitala z Oddziału Wewnętrznego
4801-114 Oddział Neurologii – Lekarze
4801-115 Oddział Neurologii – Pielęgniarki
4801-116 Oddział Chirurgii Ogólnej- Pielęgniarki
4801-117 Oddział Chirurgii Ogólnej – Lekarze
4801-121 Oddział Pediatryczny- Pielęgniarki
4801-122 Oddział Pediatryczny- Lekarze
4801-125 Oddział Ginekologiczno-Położniczy- Położne
4801-126 Oddział Ginekologiczno-Położniczy- Lekarze
4801-127 Sekretariat Medyczny- wypisy ze szpitala z Oddziałów: Chirurgii, Neurologii, Ginekologiczno-Położniczego
4801-130 Oddział Neonatologiczny- Pielęgniarki
4801-131 Oddział Neonatologiczny- Lekarze
4801-133 Blok Operacyjny
4801-138 Laboratorium
4801-141 Rejestracja TK, RTG,USG, Mammografia
4801-145 ZOL Pielęgniarki IV piętro
4801-156 Naczelna Pielęgniarka
4801-147 ZOL Kierownik
4801-148 ZOL Pielęgniarki III piętro
4801-150 Rejestracja Poradni Specjalistycznych
4801-152 Rehabilitacja
4801-153 Pracownia Endoskopii
4801-163 Hospicjum Domowe
4801-158 Poradnia „K”
4801-160 Rejestracja Poradni Kardiologicznej
4801-163 POZ rejestracja
4801-168 Magazyn
4801-169 Apteka
4801-170 Sekretariat
4801-171 Sekretariat FAX
4801-175 Główna Księgowa
4801-179 Dział Ekonomiczno-Finansowy
4801-180 Dział Kadr i Płac
4801-181 Pełnomocnik ds. ISO/ABI
4801-182 Sekcja RUM
4801-183 Sekcja Statystyki
4801-185 Dział Organizacji i Nadzoru
4801-190 Dział Techniczny
4801-195 Inspektorzy ds. Bhp

Źródło: glubczyce.pl


Inter-Med Sp. z o.o. NZOZ. Poradnie specjalistyczne

ul. Sienkiewicza 1, Głubczyce 48-100
Telefon: 77 485 01 94


Familia SC. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niepodległości 16, 48-100 Głubczyce
Telefon: 77 485 04 00


Endoskopia sp.p. Lekarze i pielęgniarki. Pawliszyn D., Kowalczuk J.

Kochanowskiego 16, 48-100 Głubczyce
Telefon: 77 482 72 20