Świadkowie Jehowy

Sala Królestwa Świadków Jehowy

ul. Kościuszki 11 (sala wynajmowana)
48-100 Głubczyce

Telefon: 721-520-307

Zebrania: Czwartek, 18:30 / Niedziela, 10:00.

Uwaga w związku z pandemią COVID-19

Z powodu pandemii nasze zebrania odbywają się online. Żeby dowiedzieć się, jak z nich skorzystać, wybierz lokalizację i zadzwoń pod podany numer.

Świadkowie Jehowy trzymają się Biblii jako podstawy wszystkich swoich wierzeń; za interpretację Pisma Świętego odpowiada Ciało Kierownicze. Nauczają, że zmiany w rozumieniu szczegółów dotyczących zamierzenia Bożego są wynikiem ciągłego badania i coraz lepszego zrozumienia Biblii. Wszelka interpretacja Pisma Świętego przedstawiana przez Ciało Kierownicze obowiązuje wszystkich członków wyznania. Kwestie, które ich zdaniem nie zostały uregulowane w Piśmie Świętym, są pozostawione indywidualnej decyzji (osądowi własnego sumienia).

Źródło: www.jw.org/pl/ oraz wikipedia.pl