Kaplica w Szpitalu Powiatowym

Kaplica w Szpitalu Powiatowym (im. ks. bpa Antoniego Adamiuka)

ul. Curie Skłodowskiej 22
48-100 Głubczyce

MSZE ŚWIĘTE:
niedziela, g. 7.oo,
czwartek, g. 16.oo


Uwaga: Mszy św. w czwartek nie ma gdy w danym tygodniu jest Msza św. w kaplicy w inny dzień z racji jakiegoś święta.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA zawsze przed Mszą św.

ODWIEDZINY CHORYCH z sakramentami św na pokojach
niedziela, g. 6.oo,
czwartek, g. 15.oo.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
codziennie (oprócz niedziel i świąt) g. 15.oo.