Druga część „Albumu głubczyckich rodzin kresowych” już w druku!

W przygotowaniu jest także 3 część, która ma szansę ukazać się w drugim kwartale 2023 r.

0

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia ma się ukazać druga część „Albumu głubczyckich rodzin kresowych”. Nawiązuje on w swojej formie jak i treści do poprzedniej publikacji i jest kontynuacją podjętej tematyki związanej z losami Zabużan, którzy po II wojnie światowej osiedlili się na terenie powiatu głubczyckiego.

Album został wydany staraniem Powiatu Głubczyckiego, który zorganizował zbiórkę starych fotografii i dokumentów oraz sfinansował jego wydruk. Zgromadzony materiał badawczy został poddany oględzinom i obróbce graficznej. Ze względu na dużą liczbę dostarczonych zdjęć jedynie część zebranego materiału ikonograficznego mogła znaleźć się w drugim tomie publikacji. Pozostałe zdjęcia zostaną zaprezentowane w kolejnym wydaniu. Album zawiera 500 stron, na których wyeksponowano ponad 800 starych i współczesnych fotografii.

Koncepcja wyglądu albumu nadal utrzymana jest w klasycznym stylu i w wielu motywach nawiązuje do poprzedniej części. Jego pomysłodawcami są dwie osoby – redaktor publikacji dr Arkadiusz Szymczyna i redaktor „Głosu Głubczyc” oraz „Kalendarza Głubczyckiego” Mateusz Kitka.

Ważną rolę na etapie planowania szaty graficznej i doboru fotografii odegrały materiały pozyskane z archiwów Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Głubczycach, Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej oraz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Oddział w Głubczycach. Współpraca tych instytucji ze Starostwem Powiatowym w Głubczycach przyniosła wiele korzyści dla głubczyckiego środowiska kresowego, a ciekawe propozycje będą mogły być wykorzystane w trzeciej części albumu, którego wydanie zaplanowano w przyszłym roku.

Książka jest podzielona na trzy zasadnicze bloki. Pierwszy, ma charakter redakcyjny. Zawarto w nim wiele ciekawych opisów dotyczących kultury, tradycji i historii Kresów Wschodnich, jak również powojennych losów osób, które odegrały ważną rolę w odbudowie struktur instytucji życia publicznego. I tak, wśród artykułów znajdziemy opisy m.in.: stosunków narodowościowych na ziemi głubczyckiej ze szczególnym uwzględnieniem przemian po 1945 r., dziedzictwa kulturowego Wicynian, kresowej polszczyzny, wierzeń, zwyczajów i obrzędów, problemów szkolnictwa na terenie gminy Baborów, losów Kresowian osiedlonych w Kietrzu i okolicy, syberyjskich wypraw śladami polskich zesłańców, organizowanej cyklicznie akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” oraz wspomnień o osobach, które niedawno odeszły, a za życia odegrały ważną rolę w głubczyckim TMLiKP-W. Wśród autorów, którzy zechcieli podzielić się swoimi refleksjami oraz zbiorami ikonograficznymi są: dr Barbara Górnicka-Naszkiewicz – badaczka kulturoznawstwa subregionu głubczyckiego i przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu, dr Kamila Sawka-Adamczyk zajmująca się kulturoznawstwem na Śląsku i reprezentująca Klub Wicynian z Legnicy, dr Katarzyna Banach-Miśkiewicz – językoznawca z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu, dr Barbara Piechaczek – dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej i historyk sztuki, dr Bożena Bensz – historyk i autorka artykułów związanych z gminą Baborów oraz nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Baborowie, dr Katarzyna Maler – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach, badaczka dziejów ziemi głubczyckiej i współautorka książek o Kresach Wschodnich, dr Benedykt Pospiszyl – historyk i autor publikacji związanych z gminą Branice oraz radny Powiatu Głubczyckiego, Mieczysław Habuda – honorowy wiceprezes Stowarzyszenia Kresowian Kędzierzyn-Koźle, Barbara Smoleńska – prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu, Andrzej Krupa – prezes Klubu Wicynian ze Szczecina, Krystyna Koziara – nauczycielka Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach, Maria Farasiewicz – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, animatorka kultury kresowej i nauczycielka Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach, Tadeusz Eckert – dyrygent Chóru Filharmonii Opolskiej oraz Głubczyckiej Szkoły Chóralnej „Angelus Cantat” oraz Marian Pospiszel – właściciel TV Głubczyce i programu TV Pogranicze.

Kluczową rolę odgrywają jednak materiały ikonograficzne umieszczone w drugim bloku. Należą do nich stare fotografie i dokumenty udostępnione przez Kresowian oraz ich krewnych, którzy przez lata przechowywali je lub ukrywali w pożółkłych albumach na strychu, w skrzyniach oraz domowych zakamarkach. Fotografie dokumentują życie codzienne Zabużan, ich udział w uroczystościach kościelnych i państwowych, imprezach kulturalnych, służbie w jednostkach wojskowych, czy też pracę w administracji publicznej.

Album jest źródłem utrwalającym wspaniałą kulturę materialną, odebraną Polakom i pozostawioną za wschodnią granicą. Część zebranej dokumentacji fotograficznej ekspatriantów pochodzi z okresu powojennego, kiedy to z trudem musieli się przystosować do nowych warunków życia społeczno-politycznego na terenie powiatu głubczyckiego.

Trzeci blok albumu stanowią fotografie dokumentujące współczesne inicjatywy kresowe. Znalazły się w nim zdjęcia z uroczystości rocznicowych, spotkań i imprez o charakterze kulturalno-edukacyjnym; konkursów, wystaw, prelekcji i pokazów multimedialnych.

Autor publikacji ma nadzieję, że kolejna część „Albumu głubczyckich rodzin kresowych” pomoże zrozumieć przede wszystkim młodzieży szkolnej, jak ważne jest dziedzictwo naszych przodków pozostawione za wschodnią granicą oraz rozpowszechnianie historii i kultury kresowej wśród współczesnych.

 

Poprzedni artykułMikołajkowe rozgrywki futbolowe w Głubczycach
Następny artykułBrama Floriańska w Głubczycach
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804