Głubczyckie Lwy 2021

20 rozdanie "Głubczyckich Lwów"

0
Laureaci 20 edycji "Głubczyckich Lwów" 2021 / fot. © fot. Powiat Głubczycki

16 grudnia br. podczas uroczystej XXXV sesji Rady Powiatu w Głubczycach zostały wręczone Statuetki Głubczyckiego Lwa. Przypomnijmy, że statuetki wręczane są każdego roku za szczególne osiągnięcia mające istotne znaczenia dla rozwoju i promocji powiatu głubczyckiego, a także za aktywność społeczną, zawodową i przedsiębiorczość. To już dwudziesta edycja rozdania tego wyróżnienia.

W tym roku uhonorowani statuetkami zostali ks. Grzegorz Poźniak w kategorii indywidualnej „PROMOCJA POWIATU GŁUBCZYCKIEGO” oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Głubczycach w kategorii zbiorowej „PROMOCJA POWIATU GŁUBCZYCKIEGO”.

ks. Grzegorz Poźniak / © fot. Powiat Głubczycki

Laureaci

Ks. Grzegorz Poźniak to postać wybitna i nietuzinkowa – pochodzi z Głubczyc. Obecnie mieszka w pobliskich Grobnikach. Ksiądz katolicki z podwójnym doktoratem. Dr habilitowany nauk teologicznych i humanistycznych, a także muzykolog. Artysta i naukowiec. Profesor Uniwersytetu Opolskiego, dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym UO; kierownik Katedry Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego UO, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego i innych uczelni. Uznany poeta i kompozytor. Autor szeregu książek, niezliczonych publikacji naukowych, tomików poezji i bajek. Człowiek wielu talentów. Intelektualista i poliglota. Autorytet moralny. Jeździ z wykładami po całym świecie. Ma szerokie kontakty. Ceniony w kraju i poza jego granicami. Wielokrotnie nagradzany. Znawca organów, ich historii i budowy. Miłośnik Bacha, muzyki klasycznej i liturgicznej. Poezji śpiewanej. Współpracuje z wybitnymi naukowcami i muzykami w kraju i za granicą. Aranżuje, komponuje i nagrywa płyty. W swojej poezji zaprasza nas do swego świata, w którym udostępnia przemyślenia o życiu, świecie, ludziach, doświadczeniach, codzienności.

Wielokrotnie przewodniczył jury Wojewódzkiego Przeglądu Poezji i Pieśni św. Jana Pawła II w Głubczycach. Koncertował w naszym kościele parafialnym oraz w wielu innych miejscowościach Opolszczyzny i poza nią. Sprowadzał tu znakomitych artystów i muzyków.

Ks. Grzegorz Poźniak jest kapłanem diecezji opolskiej. Urodził się w 1971 r. w Głubczycach. Absolwent głubczyckiego LO. Ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Opolskim (1966), muzykologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2000) oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2004). W roku akademickim 2000/2001 spędził semestr w Hochschule für die katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik w Ratyzbonie. Przebywał na stypendium naukowym w Londynie.

W 2006 r. na Uniwersytecie Opolskim obronił doktorat w zakresie nauk teologicznych. W czerwcu 2010 r. odbył kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy „Popularna muzyka chrześcijańska w Polsce”. W 2013 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obronił drugi doktorat (w zakresie nauk humanistycznych). Od 2002 r. pracuje w Katedrze Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, jest Referentem ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Opolu, do 2013 r. był duszpasterzem muzyków kościelnych diecezji opolskiej. Od 2005 r. jest dyrektorem Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Jest rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie organów piszczałkowych oraz od 2013 r. prezesem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Należy do Związku Kompozytorów Polskich oraz „Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie”. Zainteresowania badawcze ks. Poźniaka koncentrują się wokół muzyki liturgicznej, prawodawstwa muzyczno-liturgicznego, organoznawstwa, historii budownictwa organowego na Śląsku, popularnej muzyki religijnej. Jest redaktorem naczelnym „Musica Ecclesiastica. Rocznik Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych” oraz dwóch płytowych serii wydawniczych: Organy Śląska Opolskiego oraz Musica Silesiae.

Ks. Grzegorz Poźniak niewątpliwie zasługuję na wyróżnienie statuetką Głubczyckiego Lwa w kategorii indywidualnej „Promocja powiatu Głubczyckiego”. Jego szeroka i jakże spektakularna działalność naukowa, muzyczna, poetycka i wydawnicza sprzyjają promocji ziemi głubczyckiej. Ksiądz profesor jest chlubą i „wizytówką” naszego Powiatu.

Maria Farasiewicz, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Edward Wołoszyn i Kazimierz Naumczyk / © fot. Powiat Głubczycki

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Głubczycach powstało 12 lat temu, w styczniu 2009 r. z inicjatywy p. Edwarda Wołoszyna i p. Kazimierza Naumczyka. To wspólnota kresowa ludzi mających swoje korzenie na Kresach Wschodnich II RP.

Jego działalność jest bardzo szeroko zakrojona, sprowadza się jednak do jasnych i rzeczowo wyznaczonych celów: przywołania historii, podtrzymywania tradycji, pamięci o pochodzeniu – tożsamości regionalnej i narodowej, promowaniu kultury oraz obyczajów pochodzących z Kresów, integracji żyjących jeszcze rdzennych Kresowiaków i ich potomków.

Towarzystwo współpracuje z podobnymi stowarzyszeniami w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Bytomiu, Dzierżoniowie, Korfantowie, Nysie, kontynuując i zacieśniając szczególne więzi z Kresowianami rozproszonymi po całym kraju i świecie. Wszystko to z udziałem znakomitych gości: profesorów, posłów, senatorów, samorządowców, „braci kresowej” i lokalnej społeczności. W działalności Towarzystwa ważnym aspektem jest także szeroko rozumiana współpraca z przedstawicielami duchowieństwa w kraju i zagranicą. Często organizowane wyjazdy i pielgrzymki na Kresy to też jeden z przejawów aktywnego i praktycznego działania Towarzystwa na rzecz polsko-ukraińskiej współpracy i wymiany partnerskiej. Współpraca ta dotyczy także czeskich Wołynian, zamieszkałych na terenie Moraw. Zarząd Stowarzyszenia inicjując pielgrzymki na Kresy gromadzi materiały historyczne. Archiwizuje je przy współpracy z Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej jak i Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Ratuszu. Ich rola jest nieoceniona. Zarząd Stowarzyszenia skutecznie wnioskuje o stosowne odznaczenia dla zasłużonych za działalność na rzecz Kresów II RP.

Wraz z wyżej wymienionymi instytucjami, Urzędem Miejskim w Głubczycach, Starostwem Powiatowym organizuje promocje książek o tematyce kresowej. Wydawane są liczne publikacje książkowe, opisujące losy rodzin kresowych. Publikacje, o których tu mowa to wielka skarbnica wiedzy. Z historią, kulturą, obyczajowością, życiem codziennym Kresowian i Sybiraków. To także dokument wstrząsającego ludobójstwa, którego doświadczyli nasi przodkowie. Czci pamięć przodków bestialsko pomordowanych przez banderowców, a co najistotniejsze, zaszczepia w młodym pokoleniu miłość do Kresów – ziemi praojców. Ocala od zapomnienia. Przykładem tego jest wmurowanie u progu działalności „Kamienia Pamięci” na cmentarzu komunalnym w Głubczycach, tuż obok Pomnika Sybiraków, gdzie mają miejsce uroczystości upamiętniające i rocznicowe, z powagą i dostojeństwem organizowane przez Stowarzyszenie.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich patronuje licznym przedsięwzięciom kulturalnym i edukacyjnym. Przykładem tego są jakże popularne Doroczne Dni Kresowe czy konkursy dla młodzieży szkolnej „Korzenie wielu głubczyczan są na Kresach”. Nie sposób pominąć tu tzw. „noworocznych spotkań Kresowian” i innych inicjatyw integrujących środowisko Kresowian. Działalność Towarzystwa opisywana jest na łamach mediów publicznych jak i lokalnych: Głosu Głubczyc, Kalendarza Głubczyckiego, Rzeczy Powiatowej, TV Pogranicze, portalu twojeglubczyce.pl.

Źródło: powiatglubczycki.pl, Maria Farasiewicz, materiały własne.

Poprzedni artykułMaestria i kunszt najwyższej próby
Następny artykułBezpłatne badania mammograficzne w styczniu
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804