Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu głubczyckiego w III kwartale 2021 r.


Informacja z dnia 8 października 2021 r.

Podstawę zapewnienia konsumentom bezpiecznej wody do spożycia stanowią zarówno badania realizowane w ramach nadzoru organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i badania wykonywane przez producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej.

Przekroczenie parametrów określonych w rozporządzeniu wymaga każdorazowo dokonania oceny zagrożeń oraz określenia przydatności wody do spożycia.

Woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludności na terenie powiatu głubczyckiego pochodzi z ujęć podziemnych. Jakość wody skontrolowano w 16 wodociągach.

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pobrano 49 próbek do badań mikrobiologicznych i 39 próbek do badań fizykochemicznych.

Z uwagi na przekroczenia parametrów mikrobiologicznych w zakresie bakterii grupy coli wykazanych w sprawozdaniach z badań wody z wodociągów publicznych: Dziećmarów – Baborów, Rozumice, Chróścielów – Nasiedle i Dzierżysław stwierdzono warunkową przydatności wody do spożycia z w/w wodociągów oraz wydano dla mieszkańców stosowne komunikaty.

Krótkotrwałe zanieczyszczenia wody odnotowano także na wodociągach publicznych: Sucha Psina, Bliszczyce, Wiechowice.

W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego oraz podjętych przez administratorów wodociągów działań naprawczych, zanieczyszczenia zostały w krótkim czasie wyeliminowane, co potwierdzały wyniki badań jakości wody wykonywane przez laboratoria posiadające zatwierdzenie Polskiego Centrum Akredytacji.

W sierpniu wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chróścielów – Nasiedle do dnia 30.11.2021 r. Stwierdzony wzrost mętności wody oraz przekroczenia wartości parametrycznej żelaza mogą ujemnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Wobec powyższego woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Reasumując, na koniec III kwartału, 97% mieszkańców powiatu głubczyckiego, dostarczano wodę, w ramach zbiorowego zaopatrzenia, zgodną z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 20l7 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach
mgr Alina Mazur-Ciapa

Poprzedni artykułDom Samotnej Matki
Następny artykułUdany występ zawodników LKS Technik w Sianowie
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804