Umorzenia ZUS dla pracodawców

Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o umorzenie składek za poszczególne miesiące w ramach dotychczasowych wersji tarczy sięgnęła w regionie 120 tysięcy

0

ZUS umorzył dziesiątki milionów złotych pracodawcom z powiatów województwa opolskiego

Opolski ZUS umorzył pracodawcom, przedsiębiorcom i samozatrudnionym z regionu już ponad 325 mln zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. W powiatach województwa opolskiego średnio aż 97 proc. wnioskujących o zwolnienie ze składek, dostało z ZUS decyzję pozytywną.

Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o umorzenie składek za poszczególne miesiące w ramach dotychczasowych wersji tarczy sięgnęła w regionie 120 tysięcy.

Opolski ZUS podliczył, że wartość składek, których nie musieli wpłacać płatnicy między marcem 2020 r., a wrześniem tego roku to 325 590 510 zł.

– Najwięcej wniosków o zwolnienie z opłacania składek wpłynęło do nas od przedsiębiorców, którzy spełniali kryteria od pierwszej do czwartej tarczy antykryzysowej. Zwolnienia z należności dotyczyły marca, kwietnia i maja poprzedniego roku czyli czasu tuż po ogłoszeniu stanu epidemii. W tych trzech miesiącach rozpatrzyliśmy pozytywnie niemal 105 tysięcy wniosków, a wysokość umorzonych składek za ten okres to ponad 286 milionów złotych – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Od kilkunastu miesięcy firmy, przedsiębiorcy i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – przy spełnieniu konkretnych warunków – mogły być zwolnione z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczeni zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Kolejne etapy tarczy antykryzysowej były kierowane do różnych branż. Nie wpływało to na skalę pozytywnie rozpatrywanych przez opolski ZUS wniosków od firm i przedsiębiorców z regionu. W województwie opolskim odsetek decyzji przyznających prawo do zwolnienia ze składek sięgała w kolejnych odsłonach tarczy pomocowych od 94,3 proc. do 97,9 proc. Podsumowując okres między marcem 2020 r. a wrześniem tego roku, opolski ZUS podkreśla, że średnio 97 wniosków na sto rozpatrzył pozytywnie, a płatnicy nie musieli za konkretne miesiące wpłacać pieniędzy na numery rachunku składkowego za zgłoszonych do ubezpieczeń pracowników lub za samych siebie.

Sebastian Szczurek
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa opolskiego

Poprzedni artykułGłos Głubczyc / 2021 październik
Następny artykułVIII Dzień Kresowy