Nieodpłatne poradnictwo na terenie powiatu głubczyckiego

Adresy i telefony związane z nieodpłatnym poradnictwem na terenie powiatu głubczyckiego

0

Lp.

Nazwa jednostki

Zakres nieodpłatnego poradnictwa

Adres jednostki

Dane kontaktowe

Dni i godziny udzielania nieodpłatnego poradnictwa

Kryteria dostępu do usługi

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach

Poradnictwo rodzinne

ul. Sobieskiego 5a
48-100 Głubczyce

tel. 77 485 87 73

fax 77 485 87 73 wew. 23

poniedziałek – piątek
700-1500

Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego

2.

Punkt Interwencji Kryzysowej

Zespół działań interdyscyplinarnych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu

ul. Sobieskiego 5a
48-100 Głubczyce

tel. 77 485 08 17

interwencjakryzysowa@pcprglubczyce.pl

poniedziałek 700-1500

wtorek 1200-2000

środa-piątek 700-1500

Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego

3.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głubczycach

Poradnictwo psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne

ul. Raciborska 17

48-100 Głubczyce

tel. 77 485 29 95

pppglubczyce@op.pl

poniedziałek- piątek
800-1500

Dzieci i młodzież ucząca się, rodzice, nauczyciele, opiekunowie prawni

4.

NZOZ INTER-MED Poradnia Leczenia Uzależnień w Głubczycach

Pomoc osobom uzależnionym, rodzinom, ofiarom przemocy, osobom stosującym przemoc

ul. Sienkiewicza 1

48-100 Głubczyce

tel. 77 485 01 94

poniedziałek, wtorek, czwartek 1600-2000

Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego

5.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zapewnienie przepływu informacji

ul. Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

W godzinach pracy

Starostwa Powiatowego w Głubczycach: 730-1530

tel. 77 405 36 60

fax 77 405 36 61

Po godzinach pracy

Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz w dni wolne:

tel. 722 392 885

Całodobowo

Świadek zdarzenia kryzysowego, osoba poszukująca informacji dot. zarządzania kryzysowego

6.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach

Pomoc społeczna

ul. Pocztowa 6A
48-100 Głubczyce

tel. 77 485 29 22 lub 77 485 85 15

fax 77 485 29 22 wew. 37

ops@glubczyce.ops.com.pl

poniedziałek 730-1600

wtorek-czwartek 730-1530

piątek 730-1500

Mieszkańcy Gminy Głubczyce

7.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie

Pomoc społeczna

ul. Ratuszowa 35

48-120 Baborów

tel. 77 403 69 36 lub 77 403 69 37

fax 77 47 11 081

E-mail: ops@baborow.pl

poniedziałek-piątek
700-1500

Mieszkańcy Gminy Baborów

8.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach

Pomoc społeczna

ul. Główna 61
48-140 Branice (budynek Policji)

tel. 798 164 605

tel. 781 970 500 (Kierownik) opsbranice@post.pl

poniedziałek 730-1700

wtorek-czwartek 730-1530

piątek 730-1400

Mieszkańcy Gminy Branice

9.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu

Pomoc społeczna

ul. Wojska Polskiego 29 48-130 Kietrz

tel. 77 485 45 02

mops@kietrz.pl

poniedziałek 730-1700

wtorek-czwartek 730-1530

piątek 730-1400

Mieszkańcy Gminy Kietrz

10.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głubczycach

Pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin

ul. Niepodległości 14

48-100 Głubczyce

tel. 77 485 08 60 lub 77 485 97 87

kaczorowska.beata@glubczyce.pl

Komisja: środa 1000-1200

piątek 1000-1200

Dyżury psychoterapeuty: poniedziałek 1600-1930

czwartek 1600-1930

Mieszkańcy Gminy Głubczyce

11.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baborowie

Pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin

Komisja:

ul. Ratuszowa 2a
48-120 Baborów (budynek Urzędu Miejskiego)
Terapeuta:

ul. Rynek 17

48-120 Baborów

tel. 77 403 69 20 (Komisja)

tel. 669-125-489 (terapeuta) – czynny w godzinach dyżuru

Dyżur terapeuty: środa 1530-1800

Mieszkańcy Gminy Baborów

12.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Branicach

Pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin

Komisja: Centrum Kultury Wersalka ul. Kościelna 7a,
48-140 Branice

tel. 77 486 82 50

Komisja (posiedzenia): 11.01., 25.01., 08.02.,

22.02., 08.03., 22.03.,

12.04., 26.04., 10.05.,

24.05., 07.06., 21.06.,

12.07., 09.08., 06.09.,

20.09., 11.10., 25.10.,

22.11., 06.12.,

20.12.2021 r.

1700-1830

Mieszkańcy Gminy Branice

13.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Poradnictwo konsumenckie

ul. Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

tel. 602 652 674

rzecznikkonsumenta@powiatglubczycki.pl

środa 1100-1530

Mieszkańcy Powiatu

Głubczyckiego

14.

Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach

Pomoc osobom poszukującym pracy

ul. Pocztowa 6

48-100 Głubczyce

tel. 77 485 20 37 lub 77 485 85 37

fax 77 485 87 60

opgl@praca.gov.pl

poniedziałek-piątek
730-1530

Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego

15.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Głubczycach*

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatna mediacja

ul. Sobieskiego 5a
48-100 Głubczyce (budynek PCPR w Głubczycach)

tel. 77 405 36 60

sekretariat@powiatglubczycki.pl

Poniedziałek 1100-1500

Wtorek 700-1100

Środa 1000-1400

Czwartek 900-1300

Piątek 800-1200

Osoby w trudnej sytuacji życiowej oraz osoby samozatrudnione, (niezatrudniające pracowników przez min. 12 miesięcy), które nie są w stanie pokryć kosztów odpłatnej pomocy prawnej

16.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kietrzu*

Nieodpłatna pomoc prawna

ul. 3 Maja 1

48-130 Kietrz
(budynek Urzędu Miejskiego w Kietrzu)

tel. 77 405 36 60

sekretariat@powiatglubczycki.pl

Poniedziałek 1300-1700

Wtorek 800-1200

Środa 800-1200

Czwartek 800-1200

Piątek 1000-1400

Osoby w trudnej sytuacji życiowej oraz osoby samozatrudnione, (niezatrudniające pracowników przez min. 12 miesięcy), które nie są w stanie pokryć kosztów odpłatnej pomocy prawnej

 

*w okresie pandemii COVID-19 udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

WYKAZ OGÓLNOPOLSKICH INFOLINII TEMATYCZNYCH
DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Nieodpłatne poradnictwo

Numer telefonu

Państwowa Inspekcja Pracy

801 002 006 (dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych)

459 599 000 (dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(Centrum Obsługi Telefonicznej)

22 560 16 00

Narodowy Fundusz Zdrowia

(Telefoniczna Informacja Pacjenta)/Rzecznik Praw Pacjenta

800 190 590

(+48) 22 125 66 00 (dla osób dzwoniących z zagranicy)

Krajowa Informacja Skarbowa

22 330 03 30 (dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych)

801 055 055 (dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych)

+48 22 330 03 30 (dla osób dzwoniących z zagranicy)

Rzecznik Praw Obywatelskich

800 676 676

Rzecznik Praw Dziecka – Dziecięcy Telefon Zaufania

800 12 12 12

Infolinia Konsumencka

801 440 220 lub 22 290 89 16

Kryzysowy Telefon Zaufania

116 123

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111

Centrum Praw Kobiet

600 070 717

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Niebieska Linia”

800 120 002

Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce

801 033 242

Ogólnopolski Telefon Zaufania “Narkotyki-Narkomania”

800 199 990

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

77 45 24 715, 77 45 24 469, 77 45 24 243,

502 473 533

Poprzedni artykuł230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja [FOTO]
Następny artykułDzień św. Floriana w Głubczycach
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804