Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu głubczyckiego w I kwartale 2021 r.


Podstawę zapewnienia konsumentom bezpiecznej wody do spożycia stanowią zarówno badania realizowane w ramach nadzoru organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i badania wykonywane przez producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej.

Przekroczenie parametrów określonych w rozporządzeniu wymaga każdorazowo dokonania oceny zagrożeń oraz określenia przydatności wody do spożycia. Ocena jakości wody sporządzana jest osobno dla każdego wodociągu.

Woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludności na terenie powiatu głubczyckiego pochodzi z ujęć podziemnych. Jakość wody skontrolowano w 17 wodociągach.

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pobrano 57 próbek do badań mikrobiologicznych i 41 próbek do badań fizykochemicznych.

Z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody z wodociągu publicznego Włodzienin stwierdzono warunkową przydatności wody do spożycia oraz wydano stosowny komunikat.
Krótkotrwałe zanieczyszczenia wody odnotowano także w wodociągach publicznych: Sucha Psina, Branice, Bliszczyce, Głubczyce, Amandów – Tłustomosty.

W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego oraz podjętych działań naprawczych, zanieczyszczenia zostały w krótkim czasie wyeliminowane.

Na koniec I kwartału, wszystkim konsumentom na terenie powiatu głubczyckiego, dostarczano wodę, w ramach zbiorowego zaopatrzenia, zgodną z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

mgr Alina Mazur-Ciapa
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach

Poprzedni artykułNabory wniosków na staże i prace interwencyjne w PUP
Następny artykułSkładka na ubezpieczenie KRUS w II kwartale 2021
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804