Informujemy, że Sejmik Województwa Opolskiego 30 marca 2021 r. przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa opolskiego na 2021 rok w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022.


Uchwałą tą przyznano 68 gminom uczestniczącym w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej w 2021 roku pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie 356 zadań w 359 sołectwach.

Sołectwa naszej Gminy pozyskają łącznie środki finansowe w wysokości 90 000 zł

Suma funduszy dla całego powiatu to 180 000 zł

Bernacice Doposażenie placu zabaw 5 000,00
Bernacice Górne Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 5 000,00
Braciszów Remont części drogi gminnej na działce nr 582/1 5 000,00
Kietlice Utworzenie kącika rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej  

5 000,00

Klisino Zakup zestawów biesiadnych 5 000,00
Królowe Wyposażenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy 5 000,00
Kwiatoniów Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej 5 000,00
Lwowiany Remont schodów, części tarasu oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w urządzenie AGD 5 000,00
Mokre Kolonia Remont sali głównej świetlicy 5 000,00
Pielgrzymów Rozbudowa siłowni plenerowej – zakup i montaż urządzeń 5 000,00
Pietrowice Wykonanie fragmentu chodnika przy świetlicy wiejskiej 5 000,00
Pomorzowice Remont częściowy drogi na działce nr 374, 382 5 000,00
Ściborzyce Małe Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 5 000,00
Tarnkowa Remont częściowy drogi na działce nr 117 5 000,00
Zopowy Remont częściowy drogi nr 145 w Zopowych 5 000,00
Biernatów Doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia zabawowe 5 000,00
Lisięcice Zakup namiotu oraz zestawów biesiadnych 5 000,00
Opawica Wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w stół do ping-ponga oraz stolik do gry w szachy 5 000,00
SUMA GMINA GŁUBCZYCE 90 000,00

 

Nabór na realizację zadań w roku 2021 trwał od 15 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Wnioski złożyło 68 gmin województwa opolskiego, co w rezultacie dało 356 zadań w sołectwach dla 359 sołectw – na łączną kwotę dofinansowania 1 794 000 zł.

Gminy złożyły wnioski na różne zadania:

  • MIEJSCA PUBLICZNE w tym: altany, wiaty, boiska, siłownie zewnętrzne, drogi i chodniki, zagospodarowanie placów, sanitariaty, miejsca związane upamiętnieniem historii i tradycji sołectwa, przystanki autobusowe i rowerowe – 118 / 33%
  • ŚWIETLICE WIEJSKIE w tym: remonty, doposażenie, poprawa funkcjonalności, zagospodarowanie terenu wokół – 106 / 30%
  • PLACE ZABAW w tym: doposażenie i modernizacja, ogrodzenia i poprawa bezpieczeństwa – 61 / 17%
  • ZAKUPY SPRZĘTU w tym: kosiarki, ławy, stoły, namioty festynowe, monitoring, nagłośnienie, sprzęt sportowy – 36 / 10%
  • INNE w tym: oświetlenie, zieleń, wydarzenia itp. – 23 / 7%
  • STRAŻACY w tym: doposażenie i remont remiz – 12 / 3 %

Ostateczną decyzję w sprawie przyznania gminom dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej podejmą radni województwa na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. W kwietniu planowane jest podpisanie umów z gminami i przekazanie dotacji. Realizacja zadań nastąpi od momentu podpisania umowy do końca października 2021 r.

Lista wnioskodawców MIS 2021

https://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2021/03/LISTA-WNIOSKODAWCOW-MIS-na-2021-rok.pdf

Źródło: za www.opolskie.pl

Poprzedni artykułSą pieniądze na studium wykonalności linii kolejowej
Następny artykułSłodownia przy Lidlu na sprzedaż
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804