Od marca podwyżka świadczenia w programie Mama4+

Od marca rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest przyznawane z nową, wyższą kwotą. Wzrost świadczenia to efekt waloryzacji. Do opolskiego ZUS wpłynęło już niemal 2 tys. wniosków w ramach programu Mama4+

0

Od marca rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest przyznawane z nową, wyższą kwotą. Wzrost świadczenia to efekt waloryzacji. Do opolskiego ZUS wpłynęło już niemal 2 tys. wniosków w ramach programu Mama4+


Jest podwyżka

Świadczenie ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle nie podjęły aktywności zawodowej. Program Mama4+ działa już dwa lata. O rodzicielskie świadczenie uzupełniające można wnioskować od marca 2019 r., a ZUS w całej Polsce przyjął ponad 72,3 tys. wniosków o wypłatę tego dodatku (70,9 tys. wniosków złożyły kobiety). W ubiegłym roku w całej Polsce ZUS przeznaczył na ten cel 427 mln zł.

– Każdego roku po waloryzacji rośnie kwota nie tylko emerytur i rent, ale też innych świadczeń. W tym roku jest podobnie, a przez to rodzicielskie świadczenie uzupełniające wzrosło z 1200 do wysokości gwarantowanej minimalnej emerytury czyli prawie 1251 złotych brutto

– Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Kto może dostać

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające mogą otrzymać matki, które ukończyły 60 rok życia, urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej 4 dzieci, a nie mogły podjąć zatrudnienia. Na Opolszczyźnie wnioski złożyło dotąd 1967 pań, ale również 17 mężczyzn. Z programu mogą korzystać mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat i wychowali co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała. Panowie, którzy ubiegają się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, muszą oprócz wniosku wskazać w oświadczeniu datę zgonu matki dzieci albo datę porzucenia przez nią dzieci albo zaprzestania ich wychowywania przez długi okres i potwierdzić to dokumentami. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje wyłącznie wtedy, gdy w trakcie jego pobierania wnioskodawca mieszka w Polsce.

Tylko na wniosek

– Zainteresowanym wydajemy dwa rodzaje decyzji. Dopełniające są dla osób, które otrzymują już emeryturę bądź inne świadczenie, jednak ich wysokość nie przekracza progu obowiązującej w danym roku minimalnej emerytury brutto. Takim osobom dopłacamy różnicę między wysokością ich świadczenia, a kwotą minimalnej gwarantowanej emerytury. Stąd nazwa – świadczenie uzupełniające. Natomiast drugi rodzaj decyzji trafia do osób, które w ogóle nie nabyły prawa do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS. Są to tak zwane decyzje samoistne. W tym przypadku kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest równa najniższej gwarantowanej emeryturze czyli od marca tego roku to dokładnie 1250, 88 złotych brutto – Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w regionie.

ZUS nie przyznaje świadczenia z programu Mama4+ automatycznie. Żeby dostać świadczenie trzeba złożyć wniosek o symbolu ERSU. Można go dostać w placówkach ZUS bądź pobrać ze strony internetowej www.zus.pl Do wniosku trzeba dołączyć m.in. akty urodzenia dzieci, informację o numerach PESEL dzieci, oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia. Informacja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia ma postać decyzji Prezesa ZUS, a rozpoczęcie wypłaty należności będzie poparte osobnym zawiadomieniem.

Na Opolszczyźnie najwięcej, bo 75 procent wniosków pochodzi od pań w wieku od 60 do 69 lat. Sporo, bo 71 złożyły kobiety między 80 a 89 rokiem życia. Cztery wnioski skierowały do opolskiego ZUS kobiety po ukończeniu 90 lat, a w całym kraju powyżej tego wieku wnioskodawczyń było w sumie aż 183. Województwo opolskie wyróżnia okoliczność, że jest jedynym, w którym wnioski o świadczenie złożyły osoby powyżej 99 roku życia. Na taki krok zdecydowały się w regionie trzy panie.

Sebastian Szczurek
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa opolskiego

Poprzedni artykułPolish International U17 Bieruń 2021
Następny artykułPrawie 4 mln zł na basen w Głubczycach