Straciłeś pracę przez COVID-19? Otwórz firmę!

Opolskie dotacje z PO WERem realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach PO WER na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

0

W naszym projekcie uzyskasz bezpłatną pomoc szkoleniowo-doradczą i bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!


Projekt: Opolskie dotacje z PO WERem realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach PO WER na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych mieszkańców województwa opolskiego, w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych, a w szczególności osób, które zostały dotknięte skutkami pandemii COVID-19 i straciły zatrudnienie w jej wyniku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.mapadotacji.gov.pl

Uczestnicy

Projekt skierowany jest do wszystkich osób zamieszkałych lub uczących się na terenie województwa opolskiego w wieku od 18-29 roku życia, którzy zamierzają założyć i prowadzić działalność gospodarczą na Opolszczyźnie, przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia i:

  1. straciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19
  2. są osobami biernymi zawodowo bądź bezrobotnymi
  3. należą do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
  4. są osobami odchodzącymi z rolnictwa, zamierzającymi podjąć działalność pozarolniczą
  5. są osobami o niskich kwalifikacjach

W projekcie można otrzymać:

  1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
  2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 23 050 zł brutto
  3. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w maksymalnej wysokości 2 100 zł brutto/1 miesiąc

Wsparcie pomostowe wypłacane jest w kwotach netto.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 19 marca 2021 r. i potrwa do 9 kwietnia 2021 r.

Liczba miejsc ograniczona. Możliwe jest przyjęcie 166 formularzy rekrutacyjnych. 80% uczestników stanowić będą osoby, które straciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. na skutek pandemii. Planowana liczba udzielonych dotacji: 103.

Etapy projektu

Etap I – rekrutacja uczestników do projektu

Etap II – wsparcie szkoleniowo-doradcze

Etap III – przyznanie bezzwrotnych dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Etap IV – przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

Szczegółowe informacje, wymagane dokumenty, Regulamin rekrutacji i Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz terminy realizacji poszczególnych etapów znajdują się na stronie projektu www.dotacjepower.wup.opole.pl

Formularze rekrutacyjne można składać:

 • osobiście bądź przez pośrednika w biurze projektu
 • za pośrednictwem poczty bądź kuriera na adres 45-331 Opole, ul. Rejtana 5
 • w drodze elektronicznej, w formie skanów dokumentów

telefon: 77 44 17 090
e-mail: dotacjepower@wup.opole.pl
www.dotacjepower.wup.opole.pl

Poprzedni artykułXX Festiwal Kultury Powiatowej
Następny artykułKonkurs plastyczny „Woda w moim życiu”
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804