Opolski ZUS przypomina, że przedsiębiorca, który spełnia warunki i chce korzystać z małego ZUS plus, powinien to zgłosić maksymalnie do 1 lutego. W województwie opolskim taką deklarację złożyło do tej pory prawie 10 tys. osób, a w całej Polsce chętnych jest już 314 tys.


Dla kogo Mały ZUS plus

Mały ZUS plus, uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne, choć ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. Można się do niego zgłaszać od początku roku.

Z opcji Małego ZUS plus może skorzystać przedsiębiorca, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Na Małym ZUS plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

– Przedsiębiorca, który chce korzystać z małego ZUS plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego. Można to zrobić składając w ZUS dokumenty ZUS ZWUA czyli wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA czyli zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla Małego ZUS plus, to jest 05 90 albo 05 92 – Elżbieta Kaczorowska-Rams, zastępca dyrektora do spraw dochodów w opolskim oddziale ZUS.

Co ważne osoba, która korzystała z Małego ZUS plus w 2020 r. i nadal spełnia warunki w 2021 r. nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi.

Dodatkowo każdy korzystający z małego ZUS plus w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2021 r. (do 10 lub 15 lutego) lub pierwszy miesiąc, w którym wznowił/rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. (w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca) z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jakie składki?

  • Kwota składek przy Małym ZUS plus zależy od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Nie zmienił się za to sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 procent minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia czyli między 840 złotych a 3155,40 złotych w 2021 roku – Elżbieta Kaczorowska-Rams, zastępca dyrektora do spraw dochodów.

Z Małego ZUS plus nie mogą skorzystać firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły swoją działalność. One mogą skorzystać z innych możliwości. Najpierw 6-miesięczna „ulga na start”, a następnie dwa lata „preferencyjnych składek” opłacanych od podstawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie te ulgi są dobrowolne.

Sebastian Szczurek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa opolskiego

Poprzedni artykułWiadomości TV Pogranicze 2021.01.27
Następny artykułAlbum Głubczyckich Rodzin Kresowych