Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu głubczyckiego w II kwartale 2020 r.


Informacja z dnia 10 lipca 2020 r.

Podstawowym kryterium jakie powinna spełniać woda do spożycia jest to, aby była ona bezpieczna dla zdrowia, a woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia jeśli spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zakres badań obejmuje zarówno badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz badania stężeń promieniotwórczości w wodzie.

Podstawą zapewnienia konsumentom bezpiecznej wody do spożycia stanowią zarówno badania realizowane w ramach nadzoru organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i badania wykonywane przez producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej. Przekroczenie parametrów określonych w rozporządzeniu wymaga każdorazowo dokonania oceny zagrożeń oraz określenia przydatności wody do spożycia. Ocena jakości wody sporządzana jest osobna dla każdego wodociągu.

Woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludności na terenie powiatu głubczyckiego pochodzi z ujęć podziemnych. Jakość wody skontrolowano w 13 wodociągach.

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pobrano 46 próbek do badań mikrobiologicznych i 30 próbek do badań fizykochemicznych.

Z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w wodociągu publicznym Nowa Cerekwia dwukrotnie stwierdzono brak przydatności wody do spożycia oraz wydano komunikaty o zakazie wykorzystywania wody do picia, mycia naczyń, warzyw i owoców oraz kąpieli. Administrator wodociągu zapewnił mieszkańcom zastępcze źródło wody.

Krótkotrwałe zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody stwierdzono również w wodociągu publicznym Chróścielów-Nasiedle.

W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego oraz podjętych działań naprawczych, zanieczyszczenia zostały wyeliminowane.

W II kwartale wszystkim konsumentom na terenie powiatu głubczyckiego dostarczano wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia, zgodną z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach
mgr Alina Mazur-Ciapa

Poprzedni artykułWiadomości TV Pogranicze 2020.07.08
Następny artykułWiadomości TV Pogranicze 2020.07.15
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804