e-Usługi w głubczyckim szpitalu

0
Podpisanie umowy na informatyzację SP ZOZ Głubczyce / © fot. M. Kitka

Szpital w Głubczycach coraz bardziej nowoczesny. Będzie można zdalnie przez internet dokonać rejestracji lub ją anulować, pobrać wyniki czy złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej


W dniu 24.01.2018 r. w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach odbyło się uroczyste podpisanie umowy przez Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Bułę i Dyrektora SP ZOZ w Głubczycach – Adama Jakubowskiego, o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Wdrożenie e-usług w SP ZOZ w Głubczycach szansą na poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Działanie 10.3 E – usługi publiczne.

Całkowita wartość projektu 2 652 002,54 zł brutto,
wartość dofinansowania 2 253 156,65 zł brutto – 85%.

Termin realizacji: 18 miesięcy

Podpisanie umowy na informatyzację SP ZOZ Głubczyce / © fot. M. Kitka

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Modernizacja serwerowni w ramach której pomieszczenie serwerowni dostosowane zostanie do wymogów bezpieczeństwa przetwarzanych i przechowywanych danych medycznych oraz zapewnienia ciągłości działania. W ramach działania planuje się:
Wydzielenie zasilania elektrycznego na potrzeby serwerowni, wymiana powłoki wykładzinowej na antystatyczną, montaż drzwi PPOŻ, montaż systemu gaszenia, wymiana szaf teleinformatycznych, montaż systemu zasilania awaryjnego, montaż systemu klimatyzacji precyzyjnej, montaż systemu monitoringu parametrów środowiskowych, montaż systemu kontroli dostępu i sygnalizacji włamania, montaż monitoringu wizyjnego.

2. Zakup sprzętu w ramach których zakupione zostanie 60 komputerów, drukarki, przełączniki sieciowe, serwery, macierz dyskowa, serwer do kopi zapasowych, Wielofunkcyjna zapora sieciowa, Tablety medyczne oraz zestawy do telemedycyny (Ciśnieniomierz, Glukometr, Pulsyksometr, EKG, tablet)

3. Zakup programowania w ramach którego wdrożone zostanie 9 e-usług wraz z niezbędnym oprogramowaniem:

a) e-rejestracja – Moduł ma umożliwić pacjentom wybór i zarezerwowanie terminu wizyty do wybranego lekarza/poradni przez Internet. Pacjent będzie miał również podglądu informacji o najbliższym wolnym terminie przyjęć do poradni jak również możliwość anulowania zarezerwowanej wizyty.

b) e-wynik dla pacjenta – Moduł umożliwi dostęp pacjentom do wyników badań wykonanych w naszej jednostce za pośrednictwem Internetu. Po zalogowaniu się do systemu pacjent będzie miał możliwość wynik odczytać, pobrać, lub wydrukować.

c) e-dokumentacja – Moduł umożliwi pacjentom złożenie elektronicznego wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej za pobyt szpitalny lub wizytę ambulatoryjną przez Internet. Po wydaniu dokumentacji będzie dostępna do pobrania i wydrukowania na koncie pacjenta.

d) e-wynik dla podmiotów zlecających – Moduł umożliwi podmiotom zlecającym pacjentom wykonanie badań diagnostycznych w naszej placówce w ramach kontraktu z NFZ na dostęp do wyników badań przez Internet.

e) EDM dla personelu medycznego – Moduły umożliwią personelowi medycznemu na kompleksowe prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów w formie elektronicznej. System będzie z zintegrowany z pracowniami dzięki czemu personel będzie miał dostęp do wyników i opisów badań w chwili ich wykonania . Moduł będzie zintegrowany z e-usługami dla pacjentów co umożliwi pacjentom dostęp do aktualnych wyników badań w chwili ich wykonania.

f) e-konsultacje lekarskie – moduł umożliwi na zlecanie oraz wykonywanie zewnętrznych oraz wewnętrznych konsultacji pomiędzy personelem lekarskim.

g) Elektroniczny obieg dokumentów – Moduł elektronicznego obiegu dokumentów, ma na celu usprawnienie przepływu dokumentów zewnętrznych oraz wewnętrznych pomiędzy jednostkami szpitala (częścią administracyjną, szpitalem, POZ i AOS oraz pracowniami).

h) E-powiadomienia – Moduł automatycznie powiadomi pacjenta o zbliżający się terminie wizyty oraz innych zdarzeniach medycznych (np. terminie badania, dostępności udostępnionej dokumentacji.) Moduł ma powiadamiać pacjenta za pomocą 3 kanałów komunikacji: SMS, email, oraz wiadomość systemowa dostępna na koncie pacjenta w systemie.

i) E-telemedycyna – moduł e-telemedycyny wraz zakupionym sprzętem pozwoli na wykonywanie badań przez pacjenta w domu i przesyłanie ich do systemu w szpitalu. Wyniki badań dostępne będą dla lekarzy w celu analizy oraz diagnostyki. Aplikacja zainstalowana na tablecie/telefonie dla pacjenta przeanalizuje pomiar i poinformuje pacjenta o przekroczeniu normy dla danego badania.

Podpisanie umowy na informatyzację SP ZOZ Głubczyce / © fot. M. Kitka

4. Wdrożenie – w ramach zadania zostanie dokonane wdrożenie oraz instalacja zakupionego sprzętu oraz oprogramowania w celu zapewnienia działań zaplanowanych w ramach projektu przewidzianych funkcjonalności oraz ich integracji wraz z parametryzacją oprogramowania.

5. Szkolenie – W ramach zadania przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników obejmuję obsługę systemu, prowadzenie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych medycznych.


Poprzedni artykułNiedziałający drenaż podmywał drogę
Następny artykułWiadomości TV Pogranicze 2018.02.28
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804