Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa – zobacz jakie to proste

0

Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń, każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swoim otoczeniu. Reagujmy na zagrożenia i dzielmy się swoimi spostrzeżeniami z Policją


Umożliwi nam to strona internetowa z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest łatwą w obsłudze aplikacją internetową służącą do wymiany informacji między Policją a społeczeństwem.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

  1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
  2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
    • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
    • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,
  3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Na mapie znajdują się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie : kradzieże , kradzieże z włamaniem, rozbój, uszkodzenie mienia, wymuszenie, pobicie, bójka, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Także Ty możesz mieć możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy. Następnie te informacje są przez nas weryfikowane. Jeśli informacje się potwierdzą , wprowadzamy je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdują się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego w tym dzielnic, osiedli.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.