Nowe rozliczenia z ZUS – eskładka

0

ZUS zakończył ogólnopolską wysyłkę prawie 3,5 mln listów do płatników składek z nowym numerem rachunku składkowego


Opolski oddział w niespełna trzy miesiące wysłał ponad 81 tys. takich pism do firm, osób prowadzących działalność gospodarczą, fundacji, stowarzyszeń czy organów administracji publicznej i samorządowej. Czy znasz już swój indywidualny numer rachunku składkowego? Bez niego w nowym roku możesz mieć problem.

Rewolucyjna zmiana polega na tym, że zamiast trzech lub czterech przelewów do ZUS – osobno na każdy rodzaj funduszu i ubezpieczenia – w styczniowych terminach rozliczeń wystarczy przelać jedną kwotę z tytułem Wpłata do ZUS. Bez podawania dodatkowych informacji jak NIP, numeru REGON czy PESEL-u. Nie trzeba już nawet wpisywać okresu za jaki deklarowana jest wpłata.

Jest to możliwe, ponieważ każdemu płatnikowi, ZUS wygenerował niepowtarzalny numer rachunku składkowego. Ten numer będzie automatycznie identyfikował płatnika składek. Od stycznia Zakład sam podzieli wpłatę proporcjonalnie na poszczególne ubezpieczenia i fundusze począwszy od najstarszego zadłużenia.

Dla firm lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a mających zaległości powyżej 6,60 zł, ZUS ma kolejną ważną wiadomość

Wpłaty dokonane w styczniu będą z założenia pokrywać najpierw koszty egzekucyjne, odsetki i zadłużenie na konkretnych ubezpieczeniach i funduszach. Dopiero po zaspokojeniu długów, pozostała kwota będzie zaliczana na bieżące należności. Jeśli płatnik chce skutecznie opłacać składki w nowym roku, to bezwzględnie musi znać przypisany numer rachunku składkowego.

– Zachęcamy każdego kto prowadzi swój biznes, każdego właściciela firmy, aby przy płaceniu składek w styczniu dochował szczególnej staranności i poprawnie wpisał numer rachunku składkowego. Może go zweryfikować w wyszukiwarce eskladka.pl. Jeśli do końca grudnia listu z ZUS nie otrzymał, to niech skontaktuje się z najbliższą placówką ZUS, a tam na miejscu dostanie nowe dane do przelewu – informuje Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS.

Co z klientami, którzy zarejestrują rozpoczęcie działalności w pierwszych dniach nowego roku? Zaraz po zgłoszeniu działalności w ZUS i utworzeniu konta płatnika składek, numer rachunku składkowego będzie mógł być udostępniony klientowi na miejscu albo ZUS wyśle go listem poleconym.

Nie zmieniają się natomiast terminy rozliczeń z ZUS:
• do 5 stycznia (piątek) składki za grudzień 2017 r. wpłacają jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
• do 10 stycznia (środa) składki za grudzień 2017 r. wpłacają osoby fizyczne, w tym przedsiębiorcy, opłacające składki wyłącznie za siebie,
• do 15 stycznia (poniedziałek) składki za grudzień 2017 r. wpłacają pozostali płatnicy.

Wpisując nowy numer – upewnij się i wpisz go dokładnie

Sebastian Szczurek Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Opolskiego


e-Składka w pytaniach i odpowiedziach

1. Czy w nowym roku dotychczasowe rachunki bankowe do wpłat składek będą aktywne?

Nie, od 1 stycznia 2018 r. płatności na dotychczasowe rachunki bankowe są zablokowane. Wszystkie składki, bez względu na okres, którego dotyczą trzeba wpłacać na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS).

2. Czy każdy płatnik składek dostał z ZUS informację o indywidualnym rachunku składkowym?

Do każdego płatnika taka korespondencja została wysłana w IV kwartale 2017 r. Wysłaliśmy go na adres do korespondencji bądź adres siedziby płatnika, podany w ZUS. Jeśli adres płatnika była nieaktualny lub błędny, to taka informacja o nowym rachunku mogła do nie go nie dotrzeć.

3. Co powinien zrobić płatnik, jeśli taka korespondencja do niego nie dotarła?

Jeśli płatnik do końca grudnia 2017 r. nie otrzymał list z NRS, powinien przyjść do najbliższej palcówki ZUS lub zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00). Powinien tak zrobić też wówczas, gdy zgubił list z nowym numerem rachunku składkowego.

4. Czy będzie nowy druk do wpłat składek?

Nie. Od stycznia 2018 r. płatnik będzie opłacał składki za pomocą standardowego dokumentu płatniczego (przelewu) takiego jakiego używa do opłacania rachunków np.: za gaz czy telefon. Na przelewie nie będzie wpisywał dodatkowych danych czyli numeru NIP, REGON, PESEL,
nr dowodu osobistego, nr paszportu czy tytułu wpłaty. Wystarczy, że poda otrzymany numer rachunku składkowego, nazwę nadawcy i odbiorcę płatności. Jako tytuł może wpisać tylko: Wpłata do ZUS.

5. Czy od nowego roku zmienią się zasady rozliczania składek?

Każdy płatnik będzie opłacał wszystkie składki jednym przelewem. Wpłata będzie podzielona proporcjonalnie na poszczególne ubezpieczenia i fundusze na podstawie składek, które płatnik wykazał w ostatniej deklaracji rozliczeniowej (albo sporządzonej przez ZUS, jeśli nie musi jej przekazywać). Rozdzieloną na ubezpieczenia i fundusze wpłatę rozliczymy na danym ubezpieczeniu lub funduszu od najstarszego zadłużenia.

6. Jak trzeba będzie opłacać zaległości składkowego sprzed 1 stycznia 2018 r.?

Składki bieżące oraz zaległe, ale nieobjęte postępowaniem egzekucyjnym, płatnik będzie wpłacał na swój rachunek składkowy. Jeśli będzie prowadzone postępowanie egzekucyjne, to tak jak dotychczas płatnik będzie wpłacał je na rachunek bankowy, który mu podamy.

7. Na jaki rachunek bankowy trzeba będzie wpłacać należności ujęte układem ratalnym?

Płatnik będzie je wpłacał na indywidualny numer rachunku składkowego. Jedną wpłatą będzie regulował bieżącą składkę i ratę.

8. Jak sprawdzić czy mój numer rachunku składkowego jest poprawny?

Możesz sprawdzić swój numer, korzystając z wyszukiwarki na naszej stronie internetowej,
w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00). W Twoim rachunku musi być nasz numer identyfikacyjny 60000002, a jego ostatnie 10 cyfr to
Twój numer NIP.

9. Co mam zrobić, jeśli w moim numerze rachunku składkowego jest nieprawidłowy NIP?

W Twoim numerze rachunku składkowego jest NIP, z którym zgłosiłeś się do nas jako płatnik składek. Jeśli NIP jest błędny, skontaktuj się z nami. Sprawdzimy Twoje dane identyfikacyjne.

10. W grudniu 217 r. korzystałem z formatki przelewu do ZUS. Czy w nowym roku będę opłacać składki zwykłym przelewem krajowym?

Od 1 stycznia 2018 r. można to robić zwykłym przelewem, takim, jakim płacisz za gaz czy telefon.

11. Zatrudniam pracowników i zleceniobiorców. Czy od stycznia 2018 r. składki za nich mam wpłacać jednym przelewem razem ze składkami za siebie na ten sam numer rachunku składkowego?

Tak. Od stycznia 2018 r. będziesz to robić tylko na jeden przelew. Nie ma znaczenia, czy zatrudniasz pracowników, czy samodzielnie prowadzisz firmę. Nie ma znaczenia na ile funduszy i ubezpieczeń płacisz składki.

12. Gdzie szukać informacji o nowych zasadach opłacania składek?

Na salach obsługi klientów w jednostkach ZUS dostępne są ulotki i broszury, które wyjaśniają nowe zasady. Ponadto można o tym przeczytać na stronie www.zus.pl/eskladka. Można też korzystać ze szkolenia elektronicznego na kanale Elektroniczny ZUS na YouTube.

13. Czy jeśli się pomylę i wpłacę składki na błędny numer rachunku składkowego, to będę musiał zapłacić odsetki?

Jeśli otrzymamy wpłatę po terminie płatności składek, pobierzemy należne odsetki. Dlatego zanim zrobisz przelew, warto się upewnić czy wpisałeś poprawny numer rachunku składkowego.

14. Jak mogę sprawdzić czy nie zalegam ze składkami?

Możesz złożyć wniosek o ustalenie salda na Twoim koncie. Taką informację znajdziesz również na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

15. Do kogo ZUS wysłał list z NRS jeśli ustanowiłem pełnomocnika?

Informację o indywidualnym numerze rachunku składkowego wysłaliśmy wyłącznie do Ciebie (do płatnika składek) na podany przez Ciebie i zapisany na Twoim koncie adres do korespondencji lub adres siedziby.

15. Jak wygląda struktura NRS czyli numeru rachunku składkowego?

Ostatnie 13 cyfr w NRS to część numeru rachunku określająca płatnika, w tym zawarty, posiadany przez płatnika NIP lub ID konta.


e-Składka w liczbach

Opłacanie składek do 31 grudnia 2016 r.

68 mln – liczba wpłat przez płatników składek
22,7 mln – liczba wpłat na ubezpieczenia społeczne,
28 mln – liczba wpłat na ubezpieczenie zdrowotne,
17,3 mln – liczba wpłat na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
0,17 mln – liczba wpłat na Fundusz Emerytur Pomostowych,
208 mln – ZUS DRA czyli komplet imiennych raportów, które wpłynęły do ZUS

Opłacanie składek od 1 stycznia 2018 r. (rocznie)

ok. 30 mln – liczba wpłat na poszczególne ubezpieczenia i fundusze

Informowanie o Numerze Rachunku Składkowego od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w Polsce:

3 mln 417 tys. – listy z NRS wysłane przez ZUS
2 mln 547 tys. – do płatników aktywnych
869 tys. – do płatników nieaktywnych
200 tys. – liczba przedsiębiorców, którzy nie podjęli korespondencji z nowym numerem rachunku składkowego

Informowanie o Numerze Rachunku Składkowego od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w województwie opolskim:

81 tys. listów z NRS wysłanych przez opolski oddział ZUS
53 tys. do płatników aktywnych
28 tys. do płatników nieaktywnych

Wpłaty i zadłużenie

280 tys. – liczba niezidentyfikowanych wpłat, które wpłynęły do ZUS w 2017 r.

1,6 mln – płatników składek ma zaległości w ZUS
646 tys. dłużników to aktywne w obrocie gospodarczym firmy z zaległościami na kwotę 14,5 mln
354 tys. – aktywni dłużnicy ZUS w postaci samozatrudnionych prowadzących działalność gospodarczą, którym w 2018 r. nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego w czasie zwolnienia lekarskiego, jeśli nie uregulują należności

W grudniu 2017 r. województwie opolskim kwota zaległości płatników wyniosła 6,4 mln zł
Płatnicy składek złożyli ponad 2500 wniosków o różne formy oddłużenia, z tego ponad 1500 o rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłacania składek.

Poprzedni artykułKarnawał w Równem
Następny artykułStowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa kończy działalność
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804