Dotacja na wymianę źródeł ciepła

1

Działania Gminy Głubczyce, dotyczące programu ochrony powietrza w naszej gminie, jak również programu ograniczenia tzw. „niskiej emisji” na terenie gminy Głubczyce


Na pewno wielu zastanawiało się co oznacza pojęcie „niska emisja”. Kojarzymy je z ekologią – i bardzo dobrze, bo z tym tematem jest ono związane. Jednak możemy być lekko zmieszani, jeśli usłyszymy je w zestawieniu z wyrażeniem „projekt ograniczenia niskiej emisji”. Niektórzy mogą rozumieć to jako ograniczenie czegoś pożądanego, w końcu chodzi o to by emisja trujących gazów była NISKA. Jak jednak należy rozumieć to pojęcie?

Czym jest „niska emisja”?

Niska emisja – to wg definicji „emisja produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze źródeł emisji (emiterów) znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m. […] Występowanie niskiej emisji najczęściej jest utożsamiane ze smogiem. Nie jest to jednak tożsame pojęcie, ponieważ smog można określić jako zauważalne dla ludzkiego oka zjawisko będące potwierdzeniem występowania na danym obszarze niskiej emisji. Jego powstaniu towarzyszą określone warunki atmosferyczne, przede wszystkim brak występowania wiatru oraz duża wilgotność powietrza.”.

Ograniczając „niską emisję” – ograniczamy ilość trujących substancji zawieszonych w powietrzu a pochodzących z różnych źródeł i szkodzących zdrowiu i środowisku


Nasza Rada Miejska na sesji w listopadzie podjęła pakiet ustaw związanych z programem ochrony powietrza dotyczących wymiany źródeł ciepła jak również montażu pomp ciepła i solarów.

Uchwała określa zasady udzielania i rozliczania dotacji, sposobu jej udzielania.

Na co możemy przeznaczyć dotację?

Dotację możemy przeznaczyć na wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe, możemy wymienić to na takie nośniki jak źródła ciepła zasilane gazem, energią elektryczną lub paliwami stałymi, pod warunkiem, że są to nowoczesne kotły spełniające 5 klasę emisji zanieczyszczeń.

Polega to na tym, że jest ograniczona emisja pyłów i gazów.

Kto jest uprawniony?

Uprawnionymi do otrzymania dotacji są osoby fizyczne, właściciele nieruchomości, współwłaściciele wspólnoty lub też najemcy, ale za zgodą właściciela.

Kwota dotacji

Jest to kwota w wysokości 60 % kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 3000 zł.

Jak jest udzielana dotacja?

Dotacja udzielana jest na wniosek strony. Należy wypełnić wniosek, taki wniosek będzie udostępniony na stronie gminnej lub będzie go można otrzymać w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Głubczyce.

Jest to bardzo prosty wniosek, możemy go wypełnić samodzielnie. Należy podać takie dane jak dane osobowe, stare źródło ciepła, jakim paliwem jest zasilane, jego moc, koszty wymiany tego źródła, adres nieruchomości oraz załączyć załączniki.

Nasi pracownicy na wniosek mieszkańca mogą sprawdzić taki wniosek, i najlepiej jest to uczynić aby nie było jakiś błędów.

Wnioski będą przyjmowane od 10 stycznia do 30 września tj. do okresu zakończenia przyjmowania tych wniosków. Wnioski te będą rozpatrywane wg kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków przeznaczonych przez Radę Miejską w Głubczycach na ten cel.

Możemy przystąpić do wymiany źródeł ciepła dopiero po weryfikacji wniosków i po podpisaniu umowy. Po zakończeniu wymiany źródła ciepła, należy złożyć wniosek o wypłatę dotacji.

Do tego wniosku należy dołączyć protokół wymiany, fakturę, jak również protokół likwidacji starego źródła ciepła. Trwałość projektu min. 3 lata. Co to oznacza? Oznacza to, że piec który wymienimy, musimy zachować przynajmiej przez 3 lata. Taką dotację możemy otrzymać raz na 10 lat.

Szanowni Państwo. Myślę że w naszym wspólnym interesie w ramach tego programu oczyszczania powietrza, są działania mające na celu ograniczenie niskiej emisji.

Możemy zrobić to w określony sposób: spalać paliwa o dobrej jakości, wyeliminować paliwa o złych parametrach, montować piece 5 generacji, które spalają paliwo w sposób zupełny, przez co będzie ograniczać się „niska emisja”. Możemy też ograniczyć niską emisję przez termomodernizację obiektów, co jest związane z mniejszym zużyciem paliwa.

Coraz więcej przyznanych dotacji

Szanowni Państwo. Chciałbym przekazać jeszcze pewne dane statystyczne. Mam zestawienie na piece, solary i pompy. W 2014 r. na piece zostało złożonych 9 wniosków, na solary 6, na pompy nie było wniosków. W 2015 r. na piece złożono 35 wniosków, solary 2 wnioski, pompy 2 wnioski. W 2016 r. 57 wniosków było na piece, na solary 1 wniosek, na pompy 1 wniosek. W 2017 r. na piece złożono 89 wniosków, na solary 1 wniosek, na pompy było 5 wniosków.

Łączna kwota udzielona na wymianę pieców ze środków Gminy Głubczyce jako dotacja celowa, wynosiła ponad 560 tys. zł.

Zachęcam do składania wniosków. Wszelkie informacje jak również pomoc w składaniu wniosków zapewnią nasi pracownicy z Wydziału Ochrony Środowiska.

Dziękuję za uwagę.

Zastępca burmistrza, Kazimierz Bedryj

Materiał TV Pogranicze / © TV Pogranicze, Marian Pospiszel

Poprzedni artykułGłos Głubczyc / 2018 styczeń
Następny artykułAkcja Zima 2018 już wkrótce!
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804