Skrzydła IT dla GWiK

0

Skrzydła IT w Administracji 2017 dla Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.


Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. otrzymały nagrodę za projekt: „Radiowy system odczytu wskazań wodomierzy oraz monitoring ujęć wody” w kategorii IV Oprogramowanie do obsługi urzędu.

Nagrody dla najlepszych projektów informatycznych realizowanych przez instytucje publiczne rozdano już po raz trzeci. Ceremonia ich wręczenia odbyła się podczas IV Forum Kierowników IT w Administracji. Nagrodę w imieniu instytucji odebrał Pan Marcin Grabuńczyk Pełnomocnik Zarządu Spółki i Koordynator projektu.

Skrzydła IT w Administracji to nagrody przyznawane za wznoszenie polskiej e-administracji na najwyższy poziom.

Wyróżnienia co roku trafiają do projektów, które pod względem sposobu wdrożenia i osiągniętych korzyści mogą stanowić wzór do naśladowania. Celem nagrody jest wyróżnienie jednostek, które poprzez zrealizowane projekty ułatwiły dostęp do usług publicznych, poprawiły jakość obsługi oraz komunikację z obywatelami i innymi urzędami. Organizatorem konkursu jest miesięcznik „IT w Administracji”. Ministerstwo Cyfryzacji objęło konkurs patronatem honorowym. Do tegorocznej edycji nagrody zgłoszono ok. 150 projektów. Ich oceną zajęła się kilkunastoosobowa kapituła. W jej składzie znaleźli się przedstawiciele urzędów i organizacji, eksperci na co dzień zaangażowani w proces cyfryzacji podmiotów publicznych.

Projekt inwestycyjny, za który spółka została wyróżniona, polegał na wdrożeniu radiowego systemu odczytu wskazań wodomierzy wraz z monitoringiem ujęć wody i badaniem parametrów jakościowych wody. I etap realizacji projektu objął swym zakresem część miasta Głubczyce oraz miejscowości Bogdanowice, Krzyżowice, Pomorzowice, Pomorzowiczki, Sławoszów, Stara Wieś, Kwiatoniów oraz Tarnkowa.

Zakończenie rzeczowe zadania nastąpiło we wrześniu 2016 roku, a koszt zadania wyniósł ponad 440 000,00 złotych. Projekt był współfinansowany ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Realizacja inwestycji wpłynęła korzystnie na:
a. wzrost efektywności pracy spółki i jej pracowników,
b. podniesienie poziomu i jakości świadczonych przez spółkę usług,
c. podniesienie walorów inwestycyjnych terenów, na których zostało zrealizowane zadanie,
d. poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w tym bezpieczeństwa dostarczanej wody poprzez dokonywanie okresowych kontroli jakości wody zakupionym urządzeniem,
e. zwiększanie efektywności ekonomicznej działalności spółki.

Spółka podejmuje wiele inicjatyw zmierzających do rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Głubczyce oraz zwiększenia standardów jakościowych produkowanej i dostarczanej wody do mieszkańców. Dlatego tym bardziej cieszy nas docenienie efektów tych prac przez zewnętrznych ekspertów z zakresu realizacji projektów IT i mobilizuje nas do jeszcze cięższej pracy oraz realizacji kolejnych projektów innowacyjnych z korzyścią zarówno dla mieszkańców jak i naszej spółki.

Marcin Grabuńczyk
Pełnomocnik Zarządu

Foto źródło: IT w Administracji, autor Marcin Oliva Soto.

Poprzedni artykułIndywidualne Mistrzostwa Polski Elity w Badmintonie
Następny artykułTurniej Beninca Cup 2017
Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. prowadzą statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków