Podsumowanie Projektu Norweskiego SP ZOZ w Głubczycach

0

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach zakończył realizację Projektu pod nazwą: “Podniesienie efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach”


Projekt dofinansowany był ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 “Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Celem projektu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Pierwotna umowa została zawarta w dniu 13.08.2014 r. pomiędzy Ministerstwem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu PL04, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a SP ZOZ w Głubczycach.

Jej realizacja przyczyniła się do poprawy efektywności energetycznej budynku głównego SP ZOZ w Głubczycach, a tym samym osiągnięcia następujących rezultatów:

1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w ramach której zostały zmodernizowane instalacje i wymienione grzejniki i zamontowane głowice termostatyczne z siłownikami, które zostały “spięte” z systemem BMS;

2. Modernizacja instalacji chłodzenia, poprzez likwidację klimatyzatorów punktowych w wewnętrznych w POZ i zapewnienie chłodu z centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej podłączonej do pompy ciepła;

3. Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne typu LED. Łączenie wymianie podlegało ponad 2000 źródeł światła (świetlówek, żarówek, halogenów), co przyczyniło się do obniżenia zużycia energii na oświetlenie szpitala o połowę;

4. Instalacja ogniw fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby szpitala. W ramach inwestycji zamontowanych zostało 280 ogniw fotowoltaicznych o mocy 70 kW. Ogniwa zainstalowane zostały na dachu budynku oraz na terenach zielonych przy szpitalu.

5. Montaż systemów zarządzania energią w budynku tzw. BMS (Building Managment Systems) to zintegrowany system, który daje możliwość monitorowania i zarządzania urządzeniami i systemami znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu. Jest on ważnym elementem inteligentnego budownictwa. BMS gromadzi informacje płynące z całego budynku w jednym miejscu i pozwala na reagowanie w czasie rzeczywistym na zmiany warunków zewnętrznych i wewnętrznych, by uzyskać optymalne zużycie energii, mediów, poprawić funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz komfort.

6. Zmiana źródła zasilania instalacji ciepłej wody użytkowej z kotła gazowo-olejowego na pompę ciepła typu powietrze-woda o mocy 162 kW. Urządzenie to zapewni ogrzewanie ciepłej wody użytkowej praktycznie przez cały rok, poza sytuacjami, gdy temperatura powietrza atmosferycznego jest niższa niż -15 stopni Celsjusza. Nadmiar ciepła wyprodukowany przez pompę, a nie wykorzystany do ogrzania ciepłej wody użytkowej, zostanie wykorzystany do instalacji centralnego ogrzewania.

Latem pompa produkować może również chłód, który jest wykorzystywany do central klimatyzacyjnych zainstalowanych w szpitalu. Niewątpliwą zaletą pomp ciepła jest ich ekologiczność, bowiem nie wytwarzają one żadnych spalin ani odpadów. Zużywają jedynie energię elektryczną.

Całkowity koszt wykonanego zakresu prac zrealizowanego w ramach pierwotnej umowy wyniósł 2 123 881, 07 zł, z czego kwota dofinansowania to 1 535 714, 40 zł.

I ROZSZERZENIE PROJEKTU

26 kwietnia 2016 r. został zawarty aneks do umowy pomiędzy SP ZOZ w Głubczycach a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, którego zakres objął realizację następujących rezultatów:

1. Montaż mikroelektrowni wiatrowej o mocy 10 kW typu VAWT (o pionowej osi obrotu) wraz z urządzeniami pomocniczymi do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne szpitala;

2. Montaż systemu zarządzania energią w budynku, który umożliwi podniesienie sprawności funkcjonowania układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w korelacji z warunkami atmosferycznymi panującymi na zewnątrz;

3. Modernizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w celu obniżenia zużycia energii elektrycznej na potrzeby wentylacyjno-klimatyzacyjne, poprzez wyeliminowanie klimatyzatorów punktowych w nowej części budynku i doprowadzenie powietrza do wybranych pomieszczeń systemem kanałów nawiewno-wywiewnych z centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej;

4. Modernizacja systemu chłodzenia w postaci instalacji żaluzji fasadowych przeciwsłonecznych na II kondygnacji szpitala od strony wschodniej, obejmującą montaż żaluzji fasadowych wraz ze sterowaniem dla wybranych pomieszczeń.

Całkowity koszt ww. prac w ramach rozszerzenia nr 1 zrealizowanego Projektu, wyniósł 932 732,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 746 185,60 zł.

II ROZSZERZENIE PROJEKTU

W listopadzie 2016 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach złożył do NFOŚiGW kolejny wniosek aplikacyjny, który został zaakceptowany pozytywnie.

Głównym celem realizacji dodatkowego zakresu prac, objętego tzw. rozszerzeniem nr 2 Projektu, była poprawa efektywności energetycznej budynków należących do SP ZOZ Głubczyce poprzez osiągnięcie następujących rezultatów:

A. Budynek główny szpitala:

1. Modernizacja systemu chłodzenia poprzez montaż żaluzji fasadowych przeciwsłonecznych sterowanych przez system BMS, ograniczających wpływ promieniowania słonecznego na temperaturę wewnątrz pomieszczeń szpitala;

2. Instalacja fotowoltaicznego zadaszenia podjazdu dla karetek oraz fotowoltaicznego zadaszenia nad oknami II i III kondygnacji budynku od strony południowej;

B. Budynek warsztatów:

1. Docieplenie 232 m2 ścian i 207 m2 stropodachu w celu zmniejszenia ich przenikalności cieplnej;

2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz bramy wjazdowej;

3. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników z termozaworami, z jednoczesnym zachowaniem istniejącego źródła ciepła;

4. Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED;

C. Budynek archiwum:

1. Docieplenie 173 m2 ścian i 147 m2 stropodachu w celu zmniejszenia ich przenikalności cieplnej;

2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

3. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników z termozaworami i źródła ciepła (kocioł gazowy kondensacyjny);

D. Budynek pogotowia:

1. Docieplenie 361 m2 stropodachu w celu zmniejszenia jego przenikalności cieplnej;

2. Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED;

3. Modernizacja części instalacji c.o. z wymianą grzejników z termozaworami.

Całkowity koszt ww. prac w ramach rozszerzenia nr 2 zrealizowanego Projektu, wyniósł 1 639 644,90 zł, z czego dofinansowanie stanowi 1 311 715,92 zł.


Całkowity koszt realizacji całego Projektu wyniósł 4 701 257,97 zł, z czego kwota dofinansowania to 3 593 615,92 zł.

WSKAŹNIKI DLA PROJEKTU OGÓŁEM:

1. Wielkość ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2 – 1 808,38 Mg/rok

2. Wielkość produkcji energii ze źródeł odnawialnych – 152,50 MWh/rok

Wybrane wskaźniki wyniku całego projektu:

1. Łączna powierzchnia docieplonych przegród budynków: 1 120,64 m2;

2. Liczba zainstalowanych pomp ciepła: 1 szt. o mocy 162 kW;

3. Liczba zainstalowanych małych turbin wiatrowych: 1 szt. o mocy 10 kW;

4. Liczba zainstalowanych paneli fotowoltaicznych: 430 szt. o łącznej mocy 110,8 kW;

5. Liczba wymienionych źródeł światła na typu LED: 2 196 szt.;

6. Liczba zamontowanych urządzeń zacieniających okna: 33 szt. o powierzchni 140,7 m2;

7. Liczba wymienionych okien: 25 szt. o powierzchni 39,06 m2;

Wskaźniki rezultatu całego projektu:

1. Liczba termomodernizowanych budynków: 4;

2. Liczba wymienionych źródeł ciepła: 2;

3. Moc zainstalowanych urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii: 0,283 MW.

Tomasz Janyk – kierownik projektu

Grażyna Czajkowska – asystent kierownika projektu

Poprzedni artykułGrand Prix Polski w Katowicach 7-9.04.2017
Następny artykułPraca nad stylowością wykonania w utworach dla dzieci
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804