Sad Maltański w Grobnikach a bioróżnorodność Opolszczyzny

0
Bioróżnorodność Opolszczyzny Grodziec / © fot. odnowawsi.eu

W dniach 10-11 lutego 2017 r. ponad 100 liderów obszarów wiejskich uczestniczyło w spotkaniu “Bioróżnorodność Opolszczyzny” w Grodźcu gm. Ozimek


Wśród reprezentantów gminy Głubczyce znaleźli się: wiceburmistrz Kazimierz Bedryj, Paweł Buczek i Adam Buchaniec. Spotkanie w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” poprowadziła Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani Mariola Szachowicz.

Wzorcowy przykład współgrania i pielęgnowania tożsamości regionalnej

Paweł Buczek / © fot. Mateusz Kitka

Pan Paweł Buczek referował na spotkaniu temat planów powstania “Sadu Maltańskiego” w Grobnikach. Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie wśród zgromadzonych. Działania zmierzające do odbudowy sadu w jego dawnym, historycznym miejscu (udokumentowane) sięgającym wieku XVI, są w obecnym czasie praktycznie bez precedensu. Stanowią wzorcowy przykład współgrania i pielęgnowania tożsamości regionalnej z wykorzystaniem środków dostępnych samorządom lokalnym i wkładu własnego osób zaangażowanych w projekt.

Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie wśród zgromadzonych

Działania te zmierzają jednak znacznie dalej. Powstanie Sadu Maltańskiego jest namiastką realizacji większego planu – rozsadnikowego sadu odmian rodzimych. Sad ten będzie “szkółką” dla nowych nasadzeń roślinności śródpolnej na terenie gminy Głubczyce. Wygospodarowano i przeznaczono na ten cel 0,5 ha działkę z zasobów gminy Głubczyce, na której przygotowano 61 rzędów alei pod obsadzenie ok. 5000 szt. podkładek owocowych. Równocześnie wraz z gminą Głubczyce wznowione zostaną granice geodezyjne głównych dróg transportu rolnego. Będą to potencjalne miejsca nowych nasadzeń.

Realizacja tego projektu wzbogaci bioróżnorodność obszaru w sposób znaczący, wpłynie pozytywnie na faunę i florę nie wspominając o walorach krajobrazowych regionu.

Wznowione zostaną granice geodezyjne głównych dróg transportu rolnego

W pierwszym dniu spotkania odbyło się wręczenie nagród i prezentacja wyników konkursu na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowania wsi”, w którym uczestniczyli wszyscy laureaci konkursu tj.: I miejsca – Towarzystwo Przyjaciół Kobiet Wiejskich w Pogorzeli, II miejsce – Stowarzyszenie Przyjaciół Goszyc, III miejsce – Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Skałągi oraz wyróżnieni: przedstawiciele Stowarzyszenia “Nowinka” z Nowej Wsi Małej, Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gostomia, Stowarzyszenia “Nasz Zakrzów Turawski”, Stowarzyszenia “Tarnowiec wczoraj, dziś i jutro” oraz Stowarzyszenia Sympatyków Kotorza Małego.

Obecny na spotkaniu Członek Zarządu Województwa Opolskiego Pan Szymon Ogłaza wręczył laureatom konkursu upominki a później zaprezentował zebranym informacje związane z uruchamianym Marszałkowskim Budżetem Obywatelskim.

W późniejszej części spotkania Pani prof. Irena Niedźwiecka-Filipiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprezentowała koncepcje zagospodarowania terenu wypracowanie na warsztacie pn. „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych”, Następnie przedstawiciele Uniwersytetu prezentowali koncepcji zagospodarowania terenu wypracowanie na warsztacie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w szczególności stawów wiejskich”, „Przestrzeń wokół nas i jej bioróżnorodność”. W tym dniu odbył się również wykład dr. Elżbiety Szopińskiej „Kształtowanie zieleni a bioróżnorodność – przykłady dobrych praktyk” oraz wykład dr Krzysztofa Badory pn.:„Struktura i funkcjonowanie ekologicznego systemu przestrzennego wsi – aspekty teoretyczne i praktyczne, z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych”.

W drugim dniu spotkania Pani Irena Krukowska Szopa zaprezentowała wykład nt. “Dobrych praktyk w realizacji projektów przyrodniczych natomiast Pani dyrektor Mariola Szachowicz zapoznała uczestników spotkania z działaniami w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” oraz z działaniami dot. obchodów XX lecia Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu pn. “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Realizacja projektu dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1 – Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020 (decyzja o dofinansowanie RPOP.05.01.00-16-001/15-00).

Poniżej przedstawiamy prezentację projektu odnowy Sadu Maltańskiego w Grobnikach.

Na podstawie: www.odnowawsi.eu

SAD MALTAŃSKI – prezentacja

Laureaci konkursu

Poprzedni artykułSpotkanie z posłami na Sejm RP
Następny artykułEcha Kresów – Sentymentalna podróż Lwów
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804