Nowowiejski Sylwestrowy Bieg Mariankowy

0

Biegasz? Dołącz do nas na Nowowiejskim Sylwestrowym Biegu Mariankowym!


Początek biegu o godz. 11:00. Trasa biegu to pętla na odcinku 10 km. Prowadzi z Nowej Wsi przez Kolonię Włodzienin, Kolonię Bogdanowice, Bogdanowice. Następnie powraca do Nowej Wsi Głubczyckiej.

Bieg jest podsumowaniem sezonu biegowego jak również okazją do spotkania się miłośników biegania jeszcze w obecnej świątecznej atmosferze. Mile widziane przebrania karnawałowe. Przewidziana jest nagroda za najbardziej pomysłowy strój.

Wszystkich mniej aktywnych zapraszamy do kibicowania biegaczom!

Kiedy: SYLWESTER / 31 grudnia / sobota
Gdzie: Nowa Wieś Głubczycka / przy świetlicy
Godzina: 11:00


REGULAMIN „Nowowiejskiego Sylwestrowego Biegu Mariankowego”

I. ORGANIZATORZY 
Sołectwo wsi Nowa Wieś Głubczycka, Klub Biegacza Marianek,
kontakt 667750886

II.CEL 
1/ Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2/ Rozwijanie rywalizacji sportowej.
3/ Realizacja Kalendarza Imprez.

III. TERMIN I MIEJSCE 
1/ Bieg odbędzie się w dniu 31.12.2016 r. ulicami wsi Nowa Wieś Głubczycka oraz drogą asfaltową wokół wsi.
2/ Start i meta biegu znajdować się będzie w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Głubczyckiej – start biegu głównego godzina 11. 00
3/ Długość trasy: 10 000 m. / 10 km jedna pętla.
4/ Trasa będzie oznakowana.
5/ Pomiar czasu stoperem sportowym.

IV. UCZESTNICTWO

1/W biegu prawo startu mają osoby pełnoletnie, którzy do dnia 31.12.2016 roku ukończą 18 lat i których stan zdrowia umożliwia udział w masowej imprezie biegowej.
2/ Wszyscy uczestnicy startujący w biegu głównym muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 31.12.2016 roku. Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie karty zgłoszenia. Karta zgłoszenia znajduje się w Biurze Zawodów, należy ją wypełnić i podpisać zamieszczoną na niej zgodę startu na własną odpowiedzialność. Za rzeczy osobiste organizator nie odpowiada.
3/ Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

V. ZGŁOSZENIA

1/ Rejestracja zgłoszeń odbywa się poprzez wysłanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz daty urodzenia na adres e-mail m-mielnik@tlen.pl, bądź sms na numer telefonu 667750886.
2/ Biuro Zawodów zostanie uruchomione w dniu zawodów tj. 31.12.2016 r. i mieścić się będzie w miejscu startu i mety przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Głubczyckiej.
3/ Zgłoszenia osobiste w Biurze Zawodów będą przyjmowane w dniu zawodów 31.12.2016 r. od godz. 9.00 do 10.45.
4/ Za zgłoszenie do biegu uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia.
5/Opłata startowa 20zł i nie obejmuje dzieci i młodzież do biegu na 500 i 1000 m.
6/ Po otrzymaniu e-maila lub sms-a zwrotnego należy wpłacić 20 zł na konto nr 52 2030 0045 1110 0000 0216 Mariusz Mielnik. Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko/Imiona i Nazwiska oraz rok urodzenia. Wpisowe nie podlega zwrotowi oraz Noe może zostać przeniesione na innego uczestnika.
7/ Weryfikacja zawodników oraz wydanie numerów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów na miejscu startu w dniu 31.12.2016 roku w godzinach od 9.00 do 10.45
8/ Każdej osobie uczestniczącej w biegu głównym po weryfikacji zostanie wydany numer startowy.
9/ Organizator nie przewiduje limitu zawodników.
10/ Organizator przewiduje losowanie nagród dla uczestników biegu.

VI. KLASYFIKACJE 

Podczas Sylwestrowego Biegu Mariankowego będzie prowadzona następująca klasyfikacja:
1/ Generalna – kobiet.
2/ Generalna – mężczyzn.
3/ Dzieci do szóstej klasy szkoły podstawowej – 500 m
4/ Młodzież do 18-go roku 1000 m

VII. FINANSOWANIE

1/ Koszty opłaty startowej ponosi zawodnik, koszty dojazdu oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
2/ W ramach wpisowego uczestnik nabywa:
– medal okolicznościowy
– numer startowy + agrafki,
– posiłek regeneracyjny
– napoje

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1/ Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, przy ograniczonym ruchu ulicznym obowiązuje limit czasowy na ukończenie biegu 1,5 godz.
3/ Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane przez organizatorów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
4/ Zdjęcia wykonane przez organizatora podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe itp.).
5/ Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz dokonywanie zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu zawodów.
6/ Każdy zawodnik biegu w czasie jego trwania będzie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7/ Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem regulaminu biegu.
8/ Uczestników obowiązuje ubiór sportowy oraz obuwie sportowe w czasie biegu.
9/ Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
10/ Wszyscy uczestnicy ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do podporządkowania się służbą porządkowym.
12/ Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nie ujętych w regulaminie należy wyłącznie do organizatorów oraz komisji sędziowskiej zawodów.
13/ Mile widziane są stroje karnawałowe oraz sylwestrowy nastrój

Organizatorzy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Wprowadź swoje imię

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.