Nowowiejski Sylwestrowy Bieg Mariankowy

0

Biegasz? Dołącz do nas na Nowowiejskim Sylwestrowym Biegu Mariankowym!


Początek biegu o godz. 11:00. Trasa biegu to pętla na odcinku 10 km. Prowadzi z Nowej Wsi przez Kolonię Włodzienin, Kolonię Bogdanowice, Bogdanowice. Następnie powraca do Nowej Wsi Głubczyckiej.

Bieg jest podsumowaniem sezonu biegowego jak również okazją do spotkania się miłośników biegania jeszcze w obecnej świątecznej atmosferze. Mile widziane przebrania karnawałowe. Przewidziana jest nagroda za najbardziej pomysłowy strój.

Wszystkich mniej aktywnych zapraszamy do kibicowania biegaczom!

Kiedy: SYLWESTER / 31 grudnia / sobota
Gdzie: Nowa Wieś Głubczycka / przy świetlicy
Godzina: 11:00


REGULAMIN „Nowowiejskiego Sylwestrowego Biegu Mariankowego”

I. ORGANIZATORZY 
Sołectwo wsi Nowa Wieś Głubczycka, Klub Biegacza Marianek,
kontakt 667750886

II.CEL 
1/ Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2/ Rozwijanie rywalizacji sportowej.
3/ Realizacja Kalendarza Imprez.

III. TERMIN I MIEJSCE 
1/ Bieg odbędzie się w dniu 31.12.2016 r. ulicami wsi Nowa Wieś Głubczycka oraz drogą asfaltową wokół wsi.
2/ Start i meta biegu znajdować się będzie w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Głubczyckiej – start biegu głównego godzina 11. 00
3/ Długość trasy: 10 000 m. / 10 km jedna pętla.
4/ Trasa będzie oznakowana.
5/ Pomiar czasu stoperem sportowym.

IV. UCZESTNICTWO

1/W biegu prawo startu mają osoby pełnoletnie, którzy do dnia 31.12.2016 roku ukończą 18 lat i których stan zdrowia umożliwia udział w masowej imprezie biegowej.
2/ Wszyscy uczestnicy startujący w biegu głównym muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 31.12.2016 roku. Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie karty zgłoszenia. Karta zgłoszenia znajduje się w Biurze Zawodów, należy ją wypełnić i podpisać zamieszczoną na niej zgodę startu na własną odpowiedzialność. Za rzeczy osobiste organizator nie odpowiada.
3/ Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

V. ZGŁOSZENIA

1/ Rejestracja zgłoszeń odbywa się poprzez wysłanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz daty urodzenia na adres e-mail m-mielnik@tlen.pl, bądź sms na numer telefonu 667750886.
2/ Biuro Zawodów zostanie uruchomione w dniu zawodów tj. 31.12.2016 r. i mieścić się będzie w miejscu startu i mety przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Głubczyckiej.
3/ Zgłoszenia osobiste w Biurze Zawodów będą przyjmowane w dniu zawodów 31.12.2016 r. od godz. 9.00 do 10.45.
4/ Za zgłoszenie do biegu uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia.
5/Opłata startowa 20zł i nie obejmuje dzieci i młodzież do biegu na 500 i 1000 m.
6/ Po otrzymaniu e-maila lub sms-a zwrotnego należy wpłacić 20 zł na konto nr 52 2030 0045 1110 0000 0216 Mariusz Mielnik. Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko/Imiona i Nazwiska oraz rok urodzenia. Wpisowe nie podlega zwrotowi oraz Noe może zostać przeniesione na innego uczestnika.
7/ Weryfikacja zawodników oraz wydanie numerów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów na miejscu startu w dniu 31.12.2016 roku w godzinach od 9.00 do 10.45
8/ Każdej osobie uczestniczącej w biegu głównym po weryfikacji zostanie wydany numer startowy.
9/ Organizator nie przewiduje limitu zawodników.
10/ Organizator przewiduje losowanie nagród dla uczestników biegu.

VI. KLASYFIKACJE 

Podczas Sylwestrowego Biegu Mariankowego będzie prowadzona następująca klasyfikacja:
1/ Generalna – kobiet.
2/ Generalna – mężczyzn.
3/ Dzieci do szóstej klasy szkoły podstawowej – 500 m
4/ Młodzież do 18-go roku 1000 m

VII. FINANSOWANIE

1/ Koszty opłaty startowej ponosi zawodnik, koszty dojazdu oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
2/ W ramach wpisowego uczestnik nabywa:
– medal okolicznościowy
– numer startowy + agrafki,
– posiłek regeneracyjny
– napoje

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1/ Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, przy ograniczonym ruchu ulicznym obowiązuje limit czasowy na ukończenie biegu 1,5 godz.
3/ Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane przez organizatorów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
4/ Zdjęcia wykonane przez organizatora podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe itp.).
5/ Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz dokonywanie zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu zawodów.
6/ Każdy zawodnik biegu w czasie jego trwania będzie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7/ Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem regulaminu biegu.
8/ Uczestników obowiązuje ubiór sportowy oraz obuwie sportowe w czasie biegu.
9/ Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
10/ Wszyscy uczestnicy ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do podporządkowania się służbą porządkowym.
12/ Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nie ujętych w regulaminie należy wyłącznie do organizatorów oraz komisji sędziowskiej zawodów.
13/ Mile widziane są stroje karnawałowe oraz sylwestrowy nastrój

Organizatorzy

Poprzedni artykuł9 mld zł na służby mundurowe
Następny artykułŻyczenia noworoczne
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804