W drugim tygodniu października tego roku (10-13 X) odbyły się zagraniczne warsztaty edukacyjne w Landzie Nadrenia-Palatynat w Niemczech


Wyjazd był związany z realizacją projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Reprezentantem z ramienia Urzędu Miejskiego w Głubczycach i Stowarzyszenia “Inicjatywa” z Grobnik był Mateusz Kitka.

Warsztatom patronowało hasło: „Dobre praktyki z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności na obszarze regionu partnerskiego Nadrenia-Palatynat”. Na spotkaniach zgłębiano tematy bezpośrednio i pośrednio związane z ochroną środowiska, ich długodystansowymi działaniami, wpływem na otoczenie, polityką środowiskową, projektami ochrony, obszarami Natura 2000.

Nadrenia-Palatynat 2016 - Min. Środowiska / © M. Kitka
Nadrenia-Palatynat 2016 – Min. Środowiska / © M. Kitka

Pierwszego dnia po przyjeździe (wtorek, 11 października) grupa uczestników gościła w Ministerstwie Środowiska, Energii, Żywienia oraz Nadleśnictwa Nadrenii-Palatynatu. Uczestnikami spotkania po stronie niemieckiej były Minister Środowiska – Ulrike Hofken, z ramienia Ministerstwa Clarisse Furkel-Ortmann i dyrektor Związku ds. Środowiska BUND pani Sabine Yacoub.

Głównym tematem spotkania była ochrona naturalnych siedlisk żbików, nietoperzy, ale też całego wytworzonego na przestrzeni lat biotopu na terenie dawnej Linii Zygfryda [niem. Westwall] (Wał Zachodni, linia Hindenburga dł. ok. 600km). Nawiązano do odpowiedzialności historycznej i konieczności podtrzymania pamięci w kontekście działań niemieckich podczas II wojny światowej.

Spotkanie w Ministerstwie było dobrym pretekstem do dalszego rozwinięcia tematu. Swym zasięgiem ochrona bioróżnorodności obejmuje szersze spektrum. W Landzie Nadrenii-Palatynat dotyczy także pszczół, wód i jej źródeł, energii odnawialnej. Na uwagę zasługują także działania lobbujące na wyższych szczeblach organizacji państwowej, współpracy z uczelniami wyższymi, przedsiębiorstwami, szkolnictwem.

Nadrenia-Palatynat 2016 - Zwierzyniec Wildenburg / © M. Kitka
Nadrenia-Palatynat 2016 – Zwierzyniec Wildenburg / © M. Kitka

W następnych dniach grupa odwiedziła kolejno: Wyższą Szkołę Techniczną Moguncja Bingen, tereny winnic doliny Renu w okolicach Diebachtal, Infocentrum Obszaru Chronionego Krajobrazu Saar-Hunsrueck (Hermeskeil), Park Narodowy Hunsrueck-Hochwald, Zwierzyniec Wildenburg oraz Wyższą Szkołę Trewir wraz z Kampusem Środowiska Birkenfeld.

Praktycznie wszystkie wymienione powyżej miejsca stanowiły bardzo dobrą bazę praktycznej wiedzy i inspiracji w temacie bioróżnorodności w Landzie Nadrenia-Palatynat, gdzie ponad 80% powierzchni to tereny zielone (lasy, łąki) wraz z obszarami rolniczymi. Pomimo tego, większość Niemców żyje w miastach (74%) a blisko połowa nie ma kontaktu ze środowiskiem (42%) [dane z lat 1997-2010. TH Bingen]. Jednak co najciekawsze, mniej jak 2% studiujących ma względne pojęcie o świecie roślinnym [dane wg TH Bingen].

Tendencja ta jest wyraźnym sygnałem, że wszelkie przedsięwzięcia mające na celu przybliżenie odbiorcy bioróżnorodności świata przyrody, są wysoce uzasadnione i konieczne

Powinny powstawać ogólnodostępne centra, skupiające wiedzę o przyrodzie regionów podobne temu w Hermeskeil czy Domu Hunsrueck przy Parku Narodowym. Zwierzyniec Wildenburg jest świetnym przykładem miejsca rodzinnej rekreacji. Wykorzystanie wypasu kóz, krów czy innych zwierząt jest bardzo praktycznym i ekonomicznym sposobem na utrzymanie terenów w ich naturalnym bioróżnorodnym bogactwie.

Nadrenia-Palatynat 2016 - Kampus Birkenfeld / © M. Kitka
Nadrenia-Palatynat 2016 – Kampus Birkenfeld / © M. Kitka

Nie bezzasadnym jest odpowiednia edukacja na poziomie szkolnym we współpracy z lokalnymi samorządami, uczelniami wyższymi czy lokalnymi przedsiębiorstwami. Właściwe podejście do tematu, z otwartym nastawieniem i kreatywnym działaniem, może zaowocować długofalowym wpływem na rozwój demograficzny, gospodarczy i turystyczny.

W imieniu wszystkich uczestników warsztatów dziękujemy Marszałkowi Województwa Opolskiego, Panu Andrzejowi Buła,  za możliwość wyjazdu, jak również Panu Tomaszowi Przygodzie i Przemysławowi Łebzuch za wspaniałą organizację i koordynowanie warsztatów na miejscu. Szczególne podziękowania kierujemy do tłumacza, Pana Leonarda Malcharczyka za mistrzowskie, konsekutywne tłumaczenie. Pragnę także skierować osobiste podziękowanie dla Stowarzyszenia “Inicjatywa” w osobie Pana Pawła Buczek i Urzędu Miejskiego w osobie Pana Adama Krupy za możliwość reprezentowania naszej gminy w Landzie Nadrenia-Palatynat.

Mateusz Kitka

Poprzedni artykuł76. rocznica powstania Batalionów Chłopskich
Następny artykułWiadomości TV Pogranicze 2016.10.11
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804