Waldemar Lankauf – instruktor teatralny, który prowadzi grupy teatralne w Kędzierzynie-Koźlu i Głubczycach otrzyma z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”


zasluzony-dla-kultury-polskiejOdznaka honorowa “Zasłużony dla Kultury Polskiej” – odznaka przyznawana osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, ustanowiona 11 sierpnia 1969 roku. Jest wyróżnieniem za szczególne zasługi położone w działalności społecznej stanowiącej istotny wkład w rozwój literatury, teatru, fotografii, malarstwa i innych dziedzin kultury. Obecne zasady nadawania odznaki, jej wzór i sposób noszenia określiło rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5 stycznia 2012 r.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z własnej inicjatywy albo na wniosek:

1) posłów lub senatorów;
2) ministrów lub kierowników urzędów centralnych;
3) wojewodów;
4) jednostek samorządu terytorialnego;
5) podmiotów prowadzących statutową działalność kulturalną, w tym organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji działających w sferze kultury;
6) związków zawodowych;
7) dyrektorów państwowych i samorządowych instytucji kultury;
8) dyrektorów szkół artystycznych;
9) rektorów szkół wyższych;
10) kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznakę wręcza uroczyście minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub osoba przez niego upoważniona. Przyznaje się ją osobom fizycznym i prawnym bez względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania i siedzibę.

Na podstawie informacji ze strony: http://www.mok.kedzierzyn-kozle.com.pl/

Poprzedni artykułSzansa na dotacje, szansa dla przedsiębiorczych
Następny artykułWiadomości TV Pogranicze 2016.09.20
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804