Dnia 09.09.2016 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczniów w ramach projektu ŚWIĘTO DRZEWA – WŚRÓD PÓL – „Rozśpiewani rezydenci pośród pól i ich czworonożni sąsiedzi”. Przeprowadził je pan Marcin Karetta – zapalony fotograf i miłośnik ornitologii z Klubu GAJA


W warsztatach brali udział wybrani uczniowie klas pierwszych, trzecich i czwartych. Odpowiedzialne za projekt są panie Ewelina Kosler i Justyna Zielińska.

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z rolą i znaczeniem zadrzewień śródpolnych oraz pokazanie bogactwa bioróżnorodności zarośli śródpolnych, w tym gatunków ptaków szczególnie chronionych w Unii Europejskiej.

Prowadzący – w części teoretycznej – pokazał zdjęcia prezentujące ptaki lęgowe i ssaki (np. dzięcioł zielony, trznadel, gąsiorek, zając) zasiedlające śródpolne zadrzewienia i zarośla.

Pan Karetta zwrócił szczególną uwagę na zagrożenia, między innymi spadek liczebności wybranych gatunków ptaków (np. ortolan, kraska). Zaprezentował też umiejętność czerpania praktycznych przyrodniczych informacji ze zdjęć wykonanych za pomocą drona, którego zadaniem jest wyszukiwanie w danym rejonie najlepiej rokujących zadrzewień i zarośli.

Następnie wspólnie z uczniami zaplanował trasę wycieczki terenowej pod kątem wykrycia jak największej liczby gatunków roślin i zwierząt

Drugim etapem zajęć była wycieczka terenowa, na której młodzież za pomocą własnego sprzętu fotograficznego, lornetek i drona prowadziła obserwacje przyrodnicze, poszukiwała tropów i śladów zwierząt, przeprowadziła praktyczne zajęcia z etycznej fotografii przyrodniczej w warunkach zadrzewień i zarośli śródpolnych.

Po powrocie do szkoły prowadzący krótko omówił zdjęcia wykonane przez uczniów, którzy dzięki projektowi w przyszłości będą mogli wykorzystywać wiedzę zdobytą podczas tych warsztatów.

Redakcja „Rolniczaka”

Poprzedni artykuł“Śladami polskości po Kresach” [Wystawa]
Następny artykuł“Dawne prawo na ziemi głubczyckiej” [KONFERENCJA]
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804