Przedstawiamy wywiad z burmistrzem Głubczyc, Panem Adamem Krupą – przeprowadzony przez redaktora samorządowego biuletynu informacyjnego Gminy “Głos Głubczyc”, Pana Jana Waca


Jan Wac: Jakie wydarzenia zdominowały czas od naszego ostatniego spotkania? (GG VI)

Adam Krupa: Najważniejsze wydarzenia? W skali świata – Światowe Dni Młodzieży. W skali Europy – Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, z udanym występem naszej reprezentacji. W skali gminy – pożegnanie Przemka Wachy przed wyjazdem na Olimpiadę w Rio de Janeiro, ponadto – zakończenie roku szkolnego i nagradzanie uczniów szczególnie uzdolnionych. Pozostałe sprawy to przede wszystkim inwestycje i… remonty.

JW: Wśród wymienionych spraw wiele jest związanych ze sportem. Proszę powiedzieć jak przedstawia się w Gminie baza sportowa.

AK: Na naszą „bazę”składają się ludzie (sportowcy, trenerzy, działacze) i obiekty sportowe. Jestem dumny z wyników naszych sportowców zrzeszonych w: Ludowym Klubie Sportowym „Technik” Głubczyce, LZS Karate-Do Głubczyce, Klubie Sportowym Taekwondo Głubczyce i Polonii Głubczyce.

W tym miejscu chciałbym jeszcze raz pogratulować zawodnikom osiągniętych rezultatów, podziękować trenerom, działaczom i rodzicom za wspieranie zawodników.

Sport w Głubczycach ma solidne podstawy co widoczne było w Ratuszu podczas wręczania „Nagród Burmistrza” uczniom szczególnie uzdolnionym. Spośród 49 wyróżnionych nagrodami I i II stopnia w kategoriach nauka, kultura, sport, było 46 nagrodzonych za osiągnięcia sportowe w skali Mistrzostw Polski, Europy lub Świata.

Uważam, że jeżeli jest zainteresowanie sportem, to trzeba dbać o istniejącą bazę – obiekty sportowe – remontować, podwyższać standard, a tam gdzie to konieczne budować nowe. Dlatego halę sportową ZOKiS przekazaliśmy w administrowanie Klubowi Technik. Hala wybudowana na potrzeby badmintona ma już 20 lat. W przyszłym roku będziemy musieli wymienić oświetlenie i wyremontować podłogę. Przewidywany koszt tych prac to 200 tys. zł.

Budujemy nowe boisko wielofunkcyjne dla Szkoły Podstawowej nr 1 (na części terenu pozyskanego od ZSM) i małe boisko na placu przy szkole dla najmłodszych dzieci. Na zadanie to którego koszt wynosi ok. 400 tys. zł uzyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 130 tys. zł.

Nasze szkoły – ZS Pietrowice i Lisięcice – mają do dyspozycji boiska wielofunkcyjne, a Gimnazjum nr 1 – boisko Orlik. Wszystkie szkoły mają sale gimnastyczne. Szkoła Podstawowa nr2 – basen kąpielowy.

Nasza baza sportowa to jeszcze Basen Kąpielowy, Stadion Sportowy. Na basenie wykonaliśmy opaski wokół niecek, stare płytki chodnikowe wymieniamy na estetyczną kolorową kostkę za 80 tys. zł.

Na stadionie trwa remont budynku klubowego z uwzględnieniem zaleceń Straży Pożarnej i Sanepidu za ok. 170 tys. zł. Położony zostanie nowy dywanik asfaltowy na wjeździe i placu manewrowym Stadionu. Koszt tego zadania to 179 tys.zł.

W 2017 roku planujemy modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 2, a także kortu tenisowego w parku.

JW: Kończąc temat sportu i zakończenia roku szkolnego, zapytam jeszcze jak wypadły roczne sprawdziany wiedzy klas szóstych i gimnazjów w szkołach gminnych?

AK: Najlepiej wypadły kl. szóste w Pietrowicach i Lisięcicach, gimnazja również Pietrowice i Lisięcice

JW: Przejdźmy do inwestycji w Gminie.

AK: Jeśli chodzi o inwestycje podzielę je na dwie grupy – te planowane i nieplanowane ale konieczne. Te drugie wymuszone zostały ulewami, których dwie fale (28 i 31 maja) dotknęły mocno Zubrzyce i Bogdanowice, trochę mniej Gołuszowice, Nową Wieś i Ściborzyce Małe. Naprawa szkód w infrastrukturze (zamulone rowy, przepusty, podmyte drogi), szacowana jest na ok. 500 tys. zł. Dla porównania to tyle co remont dwóch budynków w mieście.

Wystąpiliśmy z wnioskami do Urzędu Marszałkowskiego i Wojewody o pomoc. Powołaliśmy komisję do szacowania szkód w infrastrukturze i opracowane zostały zasady szacowania szkód w zasiewach rolnych. Dla rolników przewidujemy rozpatrywane indywidualnie ulg w podatku.

Na odtworzenie wieloletnich zaniedbań w infrastrukturze urządzeń melioracyjnych nawet 1 mln nie wystarczy. Przyczyną są nie tylko wieloletnie zaniedbania, ale i beztroskie zaorywanie dróg śródpolnych, rowów oraz wprowadzenie monokultur – np. wielohektarowe połacie kukurydzy. Szkoda, że nie udało się odtworzyć dawnych Spółek Wodnych. Dziś odczuwamy tego skutki.

W budżecie na 2016 r. zwiększyliśmy kwotę na prace melioracyjne do ok. 400 tys. zł. Za te środki zostanie gruntownie uporządkowana infrastruktura w Bogdanowicach (w tym przebudowa czterech przepustów) oraz w Ściborzycach Małych. Pozostałe szkody będziemy usuwać ze środków budżetu przyszłorocznego.

Rozpoczęliśmy już prace związane z przebudową drogi transportu rolnego w Opawicy. Koszt tego zadania wynosi 320 tys. zł. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 120 tys. zł.

JW: Jak przebiega realizacja inwestycji planowanych w mieście i gminie z budżetu Gminy.

AK: W mieście największą inwestycją jest trwający już remont ul Sudeckiej, Świętokrzyskiej i Karpackiej. Koszt to ok. 1,5 mln zł z czego 50% stanowią środki pozyskane z tzw „schetynówek” w ramach tego zadania ul. Sudecka uzyska nową nawierzchnię bitumiczną do drogi bogdanowickiej. Nowe nawierzchnie i chodnik zostaną wykonane także na ul. Świętokrzyskiej i Karpackiej. Trwa remont ul. Fabrycznej (nowa nawierzchnia i chodniki) koszt 120 tys. zł to środki własne gminy. Na ukończeniu jest remont chodnika na ul. Pocztowej i Wodnej. Koszt tego zadania to 80 tys. zł.

Usługi Komunalne prowadzą rewitalizację parku młodzieżowego (nowe nasadzenia i trawniki, nowa alejka z kostki betonowej). Koszt zadania wynosi 146 tys. zł, w tym dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu 38 tys. zł.

Rozpoczynamy remont budynku gminnego przy ul. Niepodległości 4. Wykonawca został już wyłoniony. Koszt to 240 tys. zł w ramach tej kwoty zostanie wykonana nowa elewacja z dociepleniem ścian i remont klatki schodowej.

W roku bieżącym planujemy jeszcze generalny remont budynku przy pl. Zgody 6. Trwa procedura wyłaniania wykonawcy.

Trwa remont budynku Urzędu Miejskiego, prowadzi go firma wyspecjalizowana w remontach obiektów zabytkowych. Koszt zadania to 600 tys. zł.
Z Agencji Nieruchomości Rolnych OT Opole uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł na remont dróg (II etap) w Nowych Gołuszowicach. Wykonawca został wyłoniony, lada moment prace się rozpoczną.

Na poprawę warunków i standardu w przedszkolach nr 1, 2 i 3 przeznaczamy ponad 300 tys. zł. Zakres ważniejszych zadań to: Przedszkole nr 1 i 2 – przebudowa łazienek 145 tys. zł, Przedszkole nr 3 zabezpieczenie przeciwpożarowe, instalacja sygnalizacyjna 133 tys. zł.

Odwodnienie Gimnazjum nr 1 kwota 30 tys. zł. ponieważ woda zalewa kotłownię. Wykonamy parking przy ul. Chrobrego, obok firmy Top Farms za kwotę ok. 40 tys.

Został wykonany remont dachu na świetlicy w Równem 55 tys. zł Na remont dachu świetlicy w Klisinie – wykonawca robót już wyłoniony, a także na budynek MOK.

Wykonaliśmy chodnik, kanalizację i oświetlenie w Gadzowicach za kwotę 460 tys. zł.

Trwają przygotowania do dożynek gminnych w Bogdanowicach w związku z tym trwają roboty remontowe na ul. Bocznej za pieniądze (100 tys. zł) jakie wieś otrzymała w nagrodę za wygrany ubiegłoroczny konkurs „Na najładniejszą posesję”.

Z ostatnich zdarzeń z innej dziedziny – Światowe Dni Młodzieży – gościliśmy w Gminie grupę młodzieży z Argentyny z ks. Adamem Kondysem proboszczem Debrzycy, która złożyła wizytę burmistrzowi oraz prawie setkę młodzieży z Hiszpanii w Szkole w Pietrowicach.

JW: Dziękuję bardzo za obszerne informacje, podsumowanie wyliczonych kwot przeznaczonych na poprawę stanu gminy to w zaokrągleniu 6,5 mln zł.

red. Jan Wac

Poprzedni artykułWiadomości TV Pogranicze 2016.08.09
Następny artykuł72. rocznica Powstania Warszawskiego
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804