Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu głubczyckiego w I kwartale 2016 r.


Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawowany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Badania jakości wody do spożycia wykonują laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości badań zatwierdzonym przez organy PIS, stosownie do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia jeśli spełnia określone w nim wymagania. Przekroczenie parametrów określonych w rozporządzeniu wymaga każdorazowo dokonania oceny zagrożeń oraz określenia przydatności wody do spożycia. Ocena jakości wody jest sporządzana osobno dla każdego wodociągu.

Woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludności na terenie powiatu głubczyckiego pochodzi z ujęć podziemnych. W I kwartale 2016 r. jakość wody skontrolowano w 24 wodociągach.

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pobrano 53 próbki do badań mikrobiologicznych i 39 próbki do badań fizykochemicznych.

Jakość wody z wodociągu publicznego Gniewkowice (Gmina Kietrz) nie spełnia wymagań sanitarnych ze względu na ponadnormatywną zawartość azotanów. Mieszkańcy korzystają z wody na warunkach przyznanego odstępstwa. Administrator obiektu planuje budowę nowej sieci wodociągowo-tranzytowej i podłączenie miejscowości do wodociągu publicznego Chróścielów-Nasiedle. Prace zostaną rozpoczęte w maju b.r.

Pozostali mieszkańcy powiatu głubczyckiego zaopatrywani są w wodę bezpieczną, spełniającą wymagania higieniczne i zdrowotne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach
mgr Alina Mazur-Ciapa

Źródło: glubczyce.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Wprowadź swoje imię

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.