13 kwietnia minęła dokładnie 76. rocznica II masowej deportacji Polaków na Sybir


Upamiętniając to wydarzenie, Komenda Hufca ZHP wraz ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Miejskim, Związkami Kombatanckimi, Szkołą Podstawową nr 2 w Głubczycach w asyście Drużyn Harcerskich, Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 1, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Mechanicznych i Zespółu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach, zorganizowała uroczysty apel na Cmentarzu Komunalnym w Głubczycach.

Druga deportacja Polaków na Sybir

W czasie drugiej deportacji (13-14 kwietnia 1940) wysiedleniu podlegały rodziny wrogów ustroju: urzędników państwowych, wojskowych, policjantów, służby więziennej, nauczycieli, działaczy społecznych, kupców, przemysłowców i bankierów, oraz rodziny osób aresztowanych dotychczas przez NKWD i zatrzymanych przy nielegalnej próbie przekroczenia granicy niemiecko-radzieckiej. Jednak akcja ta była dużo łagodniejsza od pierwszej. Złożyły się na to zarówno warunki termiczne (wiosna), jak i stopień winy wywożonych. O ile bowiem pierwsza wywózka klasyfikowała się wyłącznie do osad specjalnych, o tyle nowi zesłańcy, określani przez NKWD jako „administratiwno-wysłannyje” podlegali jedynie przymusowemu przesiedleniu na nowe, wyznaczone miejsca stałego pobytu. W ramach tej akcji zesłano ok. 61 tys. osób. Wyjątkowo duży był w tym przypadku odsetek kobiet i dzieci, wynosił bowiem do 80% całości transportów. Ludność tę osadzono w północnym Kazachstanie, w obwodach: aktiubińskim, akmolińskim, kustanajskim, pietropawłowskim, karagandyjskim, semipałatyńskim, pawłodarskim i północno-kazachstańskim, kilka tysięcy skierowano też do obwodu czelabińskiego. W maju 1940, w ramach uzupełniania kontyngentów lutowego i kwietniowego, wywieziono niewielkie grupy Polaków, Żydów i Białorusinów z powiatu białostockiego, lidzkiego i grodzieńskiego.

Źródło: pl.wikipedia.org
Poprzedni artykułNEW LIFE’m [FOTO]
Następny artykułObchody 10 kwietnia
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804