Podsumowanie roku w KPP

15 lutego odbyła się narada roczna policjantów i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach

0

15 lutego odbyła się narada roczna policjantów i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach


W naradzie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Zbigniew Białostocki oraz zaproszeni goście Wicestarosta Głubczycki Anita Juchno oraz Prokurator Rejonowy Dariusz Dul.

Na odprawie omówione zostały wyniki wydziałów prewencji i ruchu drogowego oraz kryminalnego. Komendant Powiatowy Policji w Głubczycach insp. Joanna Paruszewska przedstawiła priorytety na rok bieżący. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Zbigniew Białostocki podziękował za osiągnięte wyniki i pracę w roku 2015.

Na odprawie podkreślono, że bardzo ważnym czynnikiem jest dobra współpraca Policji z władzami samorządowymi, sądami, prokuraturą i innymi podmiotami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie głubczyckim.

Źródło: www.glubczyce.policja.gov