Policjanci Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej i Patologii w całym powiecie organizowali spotkania z uczniami szkół podstawowych i przedszkoli


Mundurowi w trakcie spotkań przeprowadzali pogadankę w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2016”.

Policjanci zajmujący się profilaktyka społeczną odwiedzili w całym powiecie Szkoły Podstawowe oraz Przedszkola. Podczas spotkań policjanci omawiali zagadnienia dotyczące bezpiecznego spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania jak i poza nim. Przestrzegali między innymi przed niebezpiecznymi sytuacjami w kontaktach z nieznajomymi oraz zabawami na zamarzniętych akwenach wodnych.

Przypominali również numery alarmowe, pod którymi można znaleźć pomoc w nagłych sytuacjach. Dzieci otrzymały od funkcjonariuszy zakładki do książek oraz naklejki z numerami alarmowymi.

Źródło: www.glubczyce.policja.gov.pl