W sobotę 6 lutego w Sali pod Aniołem odbyły się warsztaty muzyczne


Warsztaty pod hasłem “Od Mieszka I do Jana Pawła II” zorganizowała Komenda Hufca ZHP Głubczyce wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Głubczycach. Zajęcia poprowadził druh phm. Józef Kaniowski.

Repertuar jaki śpiewano to m.in.: “Bogurodzica”, “Czego chcesz od nas Panie”, “Ojczyzna moja”, “Rozkwitają pąki białych róż”, “Ktoś się długo pochylał nade mną”.

Redakcja TG

Fotografie autorstwa Pana Jana Waca.