10 lutego w ratuszowej Sali pod Aniołem w Głubczycach miały miejsce dwa szczególne wydarzenia


Tym razem przed zgromadzoną w sali młodzieżą, wystąpiła Pani Joanna Zagwodzka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głubczycach z programem “Zalecenia zdrowego odżywiania dla dzieci i młodzieży”. Swym ciekawym i inspirującym wystąpieniem skupiła uwagę młodzieży na kwestiach prawidłowego odżywiania, angażując aktywnie najmłodszych słuchaczy.

Drugą atrakcją był pokaz strażaków OSP Bogdanowice z podstaw ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy. Zaprezentowane rekwizyty, sprzęt medyczno-ratowniczy a przede wszystkim możliwość praktycznej próby reanimacji, bezpośredniego kontaktu z manekinem – był dla dzieci i młodzieży nie lada frajdą.

Spotkanie było też praktyczną lekcją odpowiednich zachowań w przypadku zetknięcia się z okolicznością utraty przytomności czy oznak życia. Przybliżono wszystkim obecnym terminologię i praktykę postępowania przy resuscytacji i reanimacji.

Redakcja TG