Dnia 27 stycznia o godz. 18:00 w Domu Pielgrzyma przy Bazylice na Górze św. Anny, miał miejsce doroczny koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego


Wydarzenie zorganizowane zostało przez dyrekcję Domu Pielgrzyma w osobie ojca Ignacego Wojciecha Szczytowskiego i Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, płk. Mirosława Karaska.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele samorządu Gminy Głubczyce, burmistrz Głubczyc Pan Adam Krupa wraz z małżonką, komendant ZHP Ryszard Kańtoch, przedstawiciele służb mundurowych i wojska. Nie zabrakło także harcerzy.

Redakcja TG

Fotografie: Archiwum ZHP Głubczyce