Dzień 17 grudnia 2015 r. na długo zapadnie w naszej pamięci i przejdzie do historii. Tego dnia na zamku w Grobnikach odbyło się pierwsze Świąteczne Spotkanie Maltańskie, prowadzone przez panią komendant Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańskiej Służby Medycznej Pomoc Medyczna oddział Grobniki – Annę Strychaniecką


Spotkanie to zorganizowano by zaakcentować powrót Joannitów na Ziemię Grobnicką. Na zaproszenie komendant i sołtysa Grobnik Ryszarda Tkacza odpowiedzieli kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Głubczyce, dyrektorzy szkół, placówek oświatowych z ofertą skierowaną do dzieci niepełnosprawnych, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji zajmujących się integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz szeroko rozumianą pomocą będącym w trudnej sytuacji życiowej. Wśród bardzo wielu znamienitych gości byli m.in. wicedyrektor ZSCKR Dorota Wierzba, Tadeusz Eckert dyr. LO, Jan Łata dyr. ZSM, Barbara Rosicka dyr. SOSzW, Małgorzata Wilk Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka z Oddziałami Integracyjnymi, Bożena Zimny kier. ŚDS Nowe Gołuszowice, Liliana Dąbrowa kier. Domu Dziennego Pobytu, Bożena Maćko DPS „Spokojna Przystań” Chomiąża, Ryszard Kańtoch kom. KH ZHP, Stowarzyszenie Rada Przyjaciół Harcerstwa, Wiesław Janicki dyr. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu, Adam Jakubowski dyr. SPZOZ, Bożena Ziółkowska kier. OPS, Anna Bajor kier. PCPR, Elżbieta Małko prezes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Tacy Sami” z podopiecznymi i ich rodzinami, Krystyna Darłak z członkami Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Społecznej „INICJATYWA” w Grobnikach, Robert Wyrwalec prezes Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Społeczno-Zawodowego „Naprzeciw”, Janusz Kwaśniewicz i Barbara Mruk Bank PKO w Głubczycach.

Swoją obecnością zaszczycili nas również wiceburmistrz Głubczyc Kazimierz Bedryj, przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk, dyr. Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Adam Kopyto, ks. Adam Kondys proboszcz parafii Debrzyca, przedstawiciel KP Policji Łukasz Górski, z-ca kom. PPS Pożarnej Waldemar Hołownia, Państwo Katarzyna i Dariusz Trznadel-Trznadel s.c., Mirosław Pasternak Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Barbara Piechaczek dyr. PMZG, Krzysztof Tkacz członek zarządu Spółki Top Farms, Piotr Strychaniecki dyr. Działu Inwestycji Spółki Top Farms, Jan Wac red. Głosu Głubczyc, Marian Pospiszel właściciel TV Głubczyce oraz Pan Ryszard Ziobrowski i Pani Krystyna Skowyra.

By oddać uroczysty charakter spotkania rozpoczęto je występem Chóru Mieszanego Licealno-Gimnazjalnego przygotowanego pod kierownictwem Tadeusza Eckerta i Ewy Maleńczyk, która nim dyrygowała.

W trakcie spotkania można było podziwiać zdolności wokalne dzieci ze Szkoły w Grobnikach, a także zmagania aktorskie dzieci ze Stowarzyszenia „Tacy Sami” w uroczej Etiudzie Bożonarodzeniowej.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Zakonu m.in. prezes – Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańskiej Służby Medycznej Pomoc Medyczna – Damian Zadeberny, który omówił jej działalność i przybliżył rys historyczny. Obecna była również komendant oddziału nyskiego tej organizacji – Irena Wolak z Szymonem Wąsowiczem. To dzięki jej pomocy, po raz pierwszy w tym roku, Mikołaj Maltański dotarł ze 150 paczkami do wszystkich dzieci i ich rodzin ze Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Tacy Sami” oraz dzieci ze szkoły i przedszkola w Grobnikach i wolontariuszy zaangażowanych w prace na rzecz „Nowego Oddziału Grobnickiego Fundacji”.

Tuż przed poczęstunkiem Maria Farasiewicz członkini i założycielka Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Tacy Sami” recytowała wiersz ks. Jana Twardowskiego.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańska Służba Medyczna Pomoc Maltańska powołując swój oddział w Grobnikach rozpoczyna budowę Nowego Dzieła, jakim jest uruchomienie ośrodka rehabilitacyjnego w Grobnikach (w budynku byłej szkoły). Ośrodek ten ma stanowić placówkę rehabilitacyjną i przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych. Planowany termin uruchomienia jest dość ambitny, wrzesień 2016 r. Powołanie nowego dzieła ma służyć mieszkańcom całego powiatu głubczyckiego. Otwarcie tej placówki jest odpowiedzią na potrzeby rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. Obecnie na naszym terenie brakuje placówki obejmującej kompleksową opieką rehabilitacyjną dziecko niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością. Warto podkreślić, że oferta skierowana będzie również do każdego, kto będzie wymagał nawet incydentalnej pomocy takich specjalistów jak psychologa, logopedy, lekarzy o specjalnościach dziecięcych – neurologa, endokrynologa psychiatry lub rehabilitacji ruchowej.

Szczególną uwagę w procesie tworzenia ośrodka poświęcamy dzieciom niepełnosprawnym. Z myślą o nich budynek będzie pozbawiony barier architektonicznych, a metody i formy pracy dostosowane do indywidualnych ich potrzeb i możliwości, tak by w przyszłości były możliwie jak najbardziej samodzielne.

Ideę utworzenia ośrodka pod egidą Fundacji Maltańskiej rozpoczął Konfrater Fundacji prezes Zarządu Top Farms Sp. z o.o. Tomasz Zdziebkowski. Dostrzegł potrzeby rehabilitacyjne dzieci z naszego powiatu poprzez działalność Stowarzyszenia „Tacy Sami”, którym od 2012 roku nieodpłatnie użyczył pomieszczeń należących do spółki Top Farms przy ul. Chrobrego. W ich siedzibie dzieci odbywają ok. 200 godz. terapii i rehabilitacji miesięcznie.

Działalność rehabilitacyjna małego, lokalnego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych „Tacy Sami” osiąga swój kolejny etap rozwoju wchodząc w struktury Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich, poszerzając się od 2016 roku o Wielospecjalistyczny Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Jako nowo utworzony oddział chcielibyśmy stworzyć w jednym miejscu całą infrastrukturę pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym. Podjąć się koordynacji integracji wszystkich organizacji i instytucji zajmujących się pomocą tej grupie docelowej. Dążymy do tego, by na Zamku Joannitów w Grobnikach stworzyć centrum wolontariatu – miejsce spotkań osób, którym los drugiego człowieka nie jest obojętny.

Myśląc o wolontariacie liczymy głównie na przychylność i zaangażowanie młodzieży szkół średnich. Wierzymy, że wychowawcy i rodzice dostrzegą korzyści wynikające ze „służby drugiemu człowiekowi” i zachęcą młodych ludzi do czynnego i systematycznego działania pod znakiem Zakonu Maltańskiego. Koordynatorem tej części działalności grobnickiego oddziału i jednocześnie zastępcą komendanta Maltańskiej Służby Medycznej – Pomoc Maltańska jest Krzysztof Hajda.

Należy podkreślić, że spotkanie miało charakter iście świąteczny, połączone było z wieczerzą wigilijną, opiekę duszpasterska sprawował ks. Jerzy Pielka proboszcz parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Grobnikach.

Spotkanie było rezultatem integracji wielu środowisk i zaangażowania ich przedstawicieli. Efekt osiągnięto wysiłkiem przedstawicieli ŚDS Nowe Gołuszowice, Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Społecznej „INICJATYWA” w Grobnikach, Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Społeczno-Zawodowego „Naprzeciw”, Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Tacy Sami”, Ochotniczej Straży Pożarnej w Grobnikach oraz mieszkańców sołectw Grobniki, Widok i Debrzyca. To wszystkim bezimiennym ludziom, którzy kryją się za wymienionymi nazwami organizacji należą się serdeczne podziękowania. W tej chwili i w tym miejscu to czynimy – Dziękujemy Wam za Waszą nieocenioną pomoc!

Już dziś zapewniamy, że takie spotkania świąteczne staną się tradycją. Sprawą honoru będzie zorganizowanie w grudniu 2016 roku Opłatka Maltańskiego – sztandarowego przedsięwzięcia właściwie każdego oddziału fundacji, który jest skierowany do rodzin potrzebujących, osób samotnych, chorych oraz niepełnosprawnych.

Dodamy także, że w planach, już wczesną wiosną, jest zorganizowanie spotkań kulturalnych pod znakiem Zakonu. Latem natomiast planujemy po raz drugi zorganizować Obóz Maltański – przedsięwzięcie dla wolontariuszy i podopiecznych fundacji.

Chcemy podkreślić, że poczynimy wszelkie starania, aby ten tworzący się ośrodek był perełką rehabilitacyjną naszego regionu, a Zamek Grobnicki – była Komandoria Joannicka – powróci do swojej świetności i będzie tętnić życiem. Dokonaliśmy wiele, ale jeszcze więcej zrobimy.

Komendant Fundacji Maltańskiej Służby Medycznej Pomoc Medyczna oddział Grobniki Anna Strychaniecka

Źródło: Materiał redakcyjny GG / red. Jan Wac
Poprzedni artykułTaekwondo w Głubczycach w 2015 r.
Następny artykułDoskonalenie umiejętności kulinarnych – kuchnia tajska, japońska
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804