Rozmawiali o dopalaczach i innych używkach

1 grudnia oraz 19 listopada br. Głubczyccy policjanci przeprowadzili w szkołach średnich warsztaty dot. dopalaczy

0

1 grudnia oraz 19 listopada br. Głubczyccy policjanci przeprowadzili w szkołach średnich warsztaty dot. dopalaczy


Policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną, wspólnie z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głubczycach, odwiedzili szkoły średnie na terenie powiatu głubczyckiego. Funkcjonariusze podczas warsztatów rozmawiali z młodzieżą o odpowiedzialności prawnej oraz o konsekwencjach ich zażywania.

Tematyką zajęć prowadzonych z młodzieżą były takie zagadnienia jak: dostarczanie wiedzy na temat konsekwencji prawnych zażywania substancji psychoaktywnych, pobudzanie autorefleksji związanej z zażywaniem tego typu substancji oraz zagrożenia dla życia i zdrowia jakie wiążą się z zażywaniem tych używek. Podczas warsztatów uczniowie mogli skorzystać z tzw. alkogogli lub z smokolayzera wykonać pomiar zawartości dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Celem warsztatów jest zminimalizowanie wśród uczniów ryzykownych zachowań prowadzących do zażywania substancji psychoaktywnych.

Źródło: Podane do publicznej wiadomości na stronie Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach: www.glubczyce.policja.gov.pl