W dniu 10 listopada 2015 roku przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości i Zlotu Hufca Związku Harcerstwa Polskiego


W spotkaniu uczestniczyli harcerze i kadra instruktorska Związku Harcerstwa Polskiego, związki kombatanckie, radny Sejmiku Wojewódzkiego Zbigniew Ziółko, lokalne władze samorządowe: Zarząd Powiatu na czele ze Starostą Głubczyckim Józefem Koziną, Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Krzaczkowski z radnymi, gospodarz uroczystości Burmistrz Głubczyc Adam Krupa, Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk z radnymi, Burmistrz Baborowa Elżbieta Kielska, Burmistrz Kietrza Krzysztof Łobos, Wójt Branic Sebastian Baca. W zlocie uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych: ppłk Janusz Wesołowski Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu, ppłk Piotr Matykiewicz dowódca batalionu 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, mjr Dariusz Chądziński szef sekcji wychowawczej 10 BLog, ppor. Przemysław Pawelski dowódca kampanii honorowej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Opolu Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu mjr SG Tomasz Muszyński z Pocztem Sztandarowym i asystą, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Karnego oraz Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto uroczystość uświetniła obecność dyrekcji, pocztów sztandarowych i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przedstawicieli zakładów pracy oraz instytucji, stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Wszyscy zebrani wysłuchali okolicznościowej mowy Starosty Głubczyckiego Józefa Koziny. Zlot był okazją do zaprezentowania środowisk harcerskich z terenu działania hufca Głubczyc, Kietrza, Baborowa i Branic.

Była to swoista lekcja wychowania patriotycznego. Spotkanie było nie tylko czasem wspomnień, ale też okazją do podsumowania minionych lat i działalności Komendy Hufca ZHP. Była to również możliwość podziękowania za współpracę i pomoc okazaną hufcowi. Na wniosek Komendy Hufca ZHP Rada Przyjaciół Harcerstwa przyznała „Statuetkę Dar Serca” Januszowi Wesołowskiemu Komendantowi WKU K-Koźlu, Panu ppłk Piotrowi Matykiewicz Dowódcy Batalionu Dowodzenia i Zabezpieczenia 10 Opolskiej BLog w Opolu, Alicji Szuba dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie z okazji JUBILEUSZU 70 – LECIA SZKOŁY. Statuetka jest wyrazem podziękowania i wdzięczności za długoletnią współpracę i pomoc okazaną Komendzie Hufca ZHP. Burmistrz Głubczyc przyznał RYNGRAF RATUSZ mjr. Dariuszowi Chądzińskiemu szefowi sekcji wychowawczej 10 BLog za długoletnią współpracę z Komendą Hufca ZHP.

Uroczystość zlotu uświetniła salwa honorowa w wykonaniu kompanii honorowej 10 OBLog pod dowództwem ppor. Przemysława Pawelskiego oraz orkiestra dęta. Apel Poległych z okazji 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości odczytał mjr Dariusz Chądziński. Następnie zebrani przeszli do MOK, gdzie odbył się montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez chóry oraz młodzież szkolną i harcerzy pod przewodnictwem Józefa Kaniowskiego, którzy wystąpili z programem artystycznym, podczas którego recytowano wiersze i śpiewano pieśni patriotyczne. Po oficjalnej części uroczystości odbyło się spotkanie pokoleń w „Klubie na Skrzyżowaniu”.

W dniu 11 listopada 2015 roku o godz. 11.00 odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym. Następnie przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego oddano hołd poległym bohaterom. Zaciągnięto wartę honorową, wciągnięto flagę na maszt, odśpiewano hymn państwowy. W uroczystościach udział wzięli: przedstawiciel sejmiku wojewódzkiego, władze samorządowe powiatu i gminy, przedstawiciele związków kombatanckich, dyrekcja i młodzież szkolna, przedstawiciele zakładów pracy i instytucji oraz mieszkańcy Głubczyc. Na zakończenie delegacje uroczyście złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem Czynu Zbrojnego.

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego składa serdeczne podziękowania wszystkim harcerzom, instruktorom, władzom samorządowym, związkom kombatanckim, dyrekcji i uczniom szkół Powiatu Głubczyckiego, służbom mundurowym oraz mieszkańcom Głubczyc za pomoc i udział w zlocie.

Aleksandra Lipińska

Źródło: Materiał redakcyjny Głosu Głubczyc / red. Jan Wac
Poprzedni artykułWywiad z burmistrzem Adamem Krupą dla TVG i GG
Następny artykułPradzieje Ziemi Głubczyckiej – wernisaż
Wydarzenia, newsy, wywiady, fotorelacje z gminy Głubczyce. Portal współpracuje z miesięcznikiem "Głos Głubczyc" i TV Pogranicze. TwojeGlubczyce.pl to Twój portal regionalny! Jeśli masz informację o ciekawym wydarzeniu, napisz! kontakt@twojeglubczyce.pl tel.: +48 600 806 804